Slopat krav på bygglov för solceller på byggnader – en välkommen förenklingsåtgärd

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Idag presenterade regeringen en lagrådsremiss som föreslår att riksdagen inför en rad förenklingar av reglerna för bygglovspliktiga åtgärder. En av förenklingarna handlar om att det inte ska krävas bygglov för solceller och solfångare som sätts på byggnader inom detaljplanelagt område och som följer byggnadens form.

- Detta är en välkommen förenklingsåtgärd för husägare och andra med byggnader som vill sätta upp solceller eller solfångare, säger Henrik Wingfors, enhetschef Energisystem på Energiföretagen Sverige.

Regeringens förslag avser att träda i kraft den 1 juli 2018 och innefattar även en del andra förenklingsåtgärder rörande bygglovsplikt.

Kostnaden för solceller har fallit med 80 procent de senaste 10 åren vilket gör dem till ett alltmer attraktivt val för miljömedvetna privatpersoner. Siffrorna för elproduktionen för 2017 visar på en solelsproduktion på cirka 0,2 TWh. Det är visserligen än så länge ett litet bidrag till den samlade elproduktionen i landet om dryga 157 TWh, men produktionen växer för varje år.

- Som branschförening välkomnar vi att kunder fattar medvetna val om att bidra till energisystemets omställning. En förenkling av bygglovsplikten snedvrider inte heller konkurrensen som till exempel en del subventioner gör, avslutar Henrik Wingfors.

Läs mer på regeringens webb