Solfrukost belyste ljus framtid för solenergi

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Inför 30-talet åhörare höll Energiföretagen Sverige och Svensk Solenergi ett frukostseminarium den 20 februari om utvecklingen av och marknaden för solel i världen och Sverige. Solen är redan en väl använd energikälla och utvecklingen väntas gå allt snabbare. Hela seminariet filmades och kan ses i efterhand via länk.

Länk till filmad version av solfrukosten

Energiföretagens vd Pernilla Winnhed inledde med att beskriva det tilltagande intresse för el från solen som finns bland Energiföretagens medlemmar. Belgiske Gaëtan Masson (toppbilden) var sedan förste inbjudne talare i seminariet. Han driver solcellskonsultföretaget Becquerel Institute och är ordförande för en arbetsgrupp inom International Energy Agency, IEA.

– Vi måste byta system när något går fel,menade Masson. Klimathotet är ett verkligt hot, sa han och såg framför sig den energirevolution som solceller kan innebära.

Kina har tagit över

Revolutionen kan kläs i siffror, 75 GW solel (Gigawatt=en miljon kilowatt) tillkom år 2016, så att totalt 300 GW då fanns installerat i världen. Ny statistik kommer i mars och preliminärt väntas ytterligare 100 GW tillkomma. Kina dominerar numera totalt och väntas svara för dryga hälten av den ökade kapaciteten. Europa går något långsammare fram.

Gaëtan Masson delade upp marknaden i lokala system – främst solceller på byggnader – och större centraliserade system (båda varianterna nätanslutna) och visade hur utvecklingen de senaste 15 åren gått från att ha varit helt lokala applikationer till cirka 80 procent centraliserade system år 2016. I Kina växer dock andelen lokala system snabbt och år 2017 väntas den därför öka till 35 procent.

Snabbt sjunkande priser

Priserna sjunker snabbt. Enligt Masson kostade hälften av installationerna år 2017 under 1 000 USD per installerad kilowatt. Värdet av solenergimarknaden uppskattades samma år till cirka 125 miljarder USD. Han visade tänkbara scenarier och menade att utvecklingen kan gå snabbare än väntat bland annat på grund av att solen snabbt håller på att bli den billigaste källan för elproduktion. Så låga elproduktionskostnader som under 0,02 USD per kWh nämndes från ett saudiarabiskt projekt. Så en årlig tillväxt på 200 GW år 2022 är inte omöjlig, kanske till och med mer än så kan tillkomma.

Masson gick in på att sjunkande kostnader har flera orsaker, som ny tunnfilmsteknik, och summerade med att revolutionen just startat. Vi har gått från enkla moduler till installationer på byggnader, vid vägar, flytande anläggningar och stora parker. Han nämnde även bilar, tåg och flygplan för direkta solcellsapplikationer. Om Kina, som bygger 25 miljoner bilar per år, börjar applicera solceller i bilar kan tillväxten för solenergin gå ännu snabbare. Då kan 200 GW år 2022 lätt bli 300 GW. Industrins och marknadens öde beror på val av policy, avslutade Gaëtan Masson.

Affärsmodellerna utvecklas

Svensk Solenergis talesperson Johan Lindahl talade om solenergitrender i Sverige. Han belyste hur affärsmodellerna utvecklats. Från början handlade det om produktionskostnader som låg över såväl slutkundernas priser som spotpriset, där inmatningstariffer (vanligt i utlandet) gav ekonomi i installationerna. Idag är produktionskostnaderna till exempel i Sverige lägre än slutkundspriset och investeraren tjänar därmed denna skillnad på egenkonsumerad el, plus att överskottselen kan säljas till nätet. I ett sista skede av utvecklingen ligger produktionskostnaden för solel till och med under spotpriset, då behövs inga stödsystem.

Johan Lindahl visade just hur stödsystemen ingår i värdet på elen från en solcellsanläggning i Sverige idag och hur kostnaderna sjunkit snabbt sedan år 2010 för både takmontage och solcellsparker. År 2016 installerades cirka 80 MW (Megawatt=tusen kilowatt) i Sverige vilket gav en totalt installerad effekt på dryga 200 MW samma år.

Mest decentraliserat i Sverige

– En gissning är att vi har 320–350 MW I slutet av 2017. Vi bygger bara decentraliserat i villor och större fastigheter, och få parker. Men det kan ändras, sa Johan Lindahl och exemplifierade med ett antal planerade parker som kan ge ytterligare 21,5 MW.

Han tog upp Energimyndighetens solstrategi som siktar på 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. För att nå de 7–14 TWh solel som motsvarar 5–10 procent av elanvändningen skulle det krävas ungefär 14,5 GW installerad solel. Vi kan nå de målen, menade Johan, och jämförde med Australien som i slutet av år 2015 hade solceller installerade i nästan 1,5 miljoner villasystem och 25 000 kommersiella system.

Ytan är inga problem i Sverige, det finns tak, fasader och mark. Intresset finns också och stödsystem. Hindren sammanfattade Johan i form av regelverk och styrmedlens utformning. Utbyggnaden måste också ske kostnadseffektivt och elnäten måste klara av att hantera den tillkommande mängden solkraft.

Fossilfri nästa generation

Lars Ejeklint, affärsutvecklare och klimatcoach på Vattenfall avrundade solfrukosten. Vattenfall ska bli fossilfritt inom en generation. I en Sifoundersökning från 2017 får detta mantra stöd då 94 procent av tillfrågade 16–24-åringar anser att det är viktigt att leva klimatsmart. En dryg fjärdedel av de tillfrågade skulle kunna tänka sig att investera i solceller det närmaste året.

Han berättade vad som är på gång i Vattenfall i form av några soliga idéer. Vattenfall har till exempel egen säljkår som säljer solceller både till företag och privatkunder. Lars Ejeklint gjorde en intressant iakktagelse apropå investeringsstöd:

Investeringsstöd kvalitetsstämpel

– Vi ser att de investeringsstöd som finns nu till bland annat privatpersoner, ger någon form av kvalitetsstämpel. Om myndigheterna satsar på det här så är det säkert bra. Vi märker att intresset och efterfrågan ökar, sa Lars Ejeklint.

Ett aktuellt projekt från Holland, PowerPeers, handlar om att skapa en handelsplattform som kopplar ihop köpare och säljare. I ett annat holländskt projekt garanterar Vattenfall ett fast pris till producenten vilket ökar tryggheten för investeraren. Lars Ejeklint noterar också ett stort intresse från stora kunder för solel.

Presentationer

Gaëtan Masson

Johan Lindahl

Lars Ejeklint