GIVEWATTS julkampanj 2017 till glädje för 1 500 familjer i Kenya

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

De svenska energiföretagen har i förra årets julkampanj bidragit till att minst 1 500 familjer i Kenya får tillgång till modern och ren energi. Av 1 500 produkter är den klart övervägande delen solenergilampor, cirka 80 procent, men även spisar ingår i projektet.

GIVEWATTS julkampanj förra året gick ut på att distribuera rena energilösningar i Malindi, som ligger vid den natursköna kenyanska kusten. Över 90 procent av hushållen i Malindi saknar elektricitet, en fattigdomsfälla i sig när en stor del av familjens resurser går till att samla bränsle till ljus och matlagning. När ett hushåll skaffar en solenergilampa eller en energieffektiv spis får familjen möjlighet att utveckla sin ekonomi, utbildning, hälsa och miljö.

Bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling

– Tillgång till moderna och rena energilösningar är avgörande för att uppnå många av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Därför kan vi med fog säga att GIVEWATTS verksamhet bidrar till de globala målen. Vi har under 2017 verifierat hur mycket GIVEWATTS verksamheten bidrar till dessa, säger Petter Claesson, som är en av GIVEWATTS grundare.

Det innebär i siffror att energiföretagens finansiella gåvor exempelvis bidrar till:

  • Mål nummer 1: ”Ingen fattigdom” – familjerna sparar tillsammans 1,5 miljoner kronor per år.
  • Mål nummer 4: ”God utbildning för alla” – antalet studietimmar totalt ökar med mer än 500 000 timmar per år.
  • Mål nummer 5: ”Jämställdhet” – kvinnor och flickor lägger 46 800 färre timmar per år på att hämta ved.
  • Mål nummer 7: ”Hållbar energi för alla” – fler än 7 500 personer får tillgång till rent ljus, mobilladdning och energieffektiv matlagning.
  • Mål nummer 13: ”Bekämpa klimatförändringar” – 1 500 familjer övergår från fossila bränslen till rena energilösningar.

– Tack alla energiföretag som bidragit till detta, avslutar Petter Claesson.

Se film som beskriver betydelsen av en solenergilampa i Malindi

Den som vill engagera sig eller höra mer om GIVEWATTS, kontakta gärna Emil Hellström.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se