Ny studie: Trångt i elnäten, ett hinder för tillväxt?

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

ALMEDALEN - Energiföretagen Sverige presenterade på seminariet ”Trångt i elnäten" den rapport som visar att den samhällsekonomiska förlusten av att inte ansluta nya verksamheter till det svenska elnätet, som når sitt kapacitetstak 2030, uppskattas till 150 miljarder per år. Trängseln i elnäten diskuterades av näringslivsrepresentanter, politiker och energibranschrepresentanter i Almedalen.

Mats Wang-Hansen, Pöyry, som tillsammans med sin kollega Maria Sandström, presenterade rapporten* kommenterade det tillgängliga belastningsdata man använt som en del av analysmaterialet för rapporten:

- I de tillgängliga belastningsrapporter som finns, som inte är äldre än två år, så finns inte till exempel begreppet datahall/datacenter med. Det säger ganska mycket om hur snabbt elbehovet ökar, sa Mats Wang-Hansen.

- Kapacitetsbristen är redan här. Vi tvingas säga nej till företagsetableringar i Mälardalen för att vi inte har kraftförsörjning som räcker till dem, kommenterade Anders Teljebäcks, kommunstyrelsens ordförande i Västerås stad.

Business Swedens representant, Tomas Sokolnicki, bekräftade Teljebäcks oro:

- Vi måste komma ihåg att alternativen till att etablera sig i till exempel Borås, inte är Örebro eller någon annan svensk stad, utan andra städer i Europa. De industrietableringar som söker sig till Sverige letar oftast i hela Europa efter etableringsmöjligheter. Och när dessa investerare initialt får veta att det kan ta år att få tillstånd för att bygga ut kraftförsörjningen, då backar de, fortsatte Tomas Sokolnicki.

Den politiske representant som fanns på plats under seminariet, Linus Lakso, Klimat- och energiansvarig, Miljöpartiet, kommenterade rapporten och paneldeltagarnas oro.

- Som ett exempel på direkta åtgärder för att komma åt en del av problematiken med långa tillståndsprocesser kan jag meddela att regeringen redan har skjutit till mer pengar till Energimarknadsinspektionen för att kunna anställa fler handläggare och ska se över arbetsprocesserna, för att därmed korta handläggningstiderna för den här typen av ärenden.

Paneldeltagarna var i mångt och mycket eniga om att det så klart inte är ett önskat läge, när man på riktigt lider av begränsningarna i elnätet, redan idag.

- Vi ska komma ihåg att vi står här med den här problematiken på grund av en positiv tid. Sverige växer, befolkningen ökar och vårt land lockar attraktiva företagsetableringar. Energibranschen kanske inte är känd som snabbfotad, men nu vill vi öka takten och behöver få rätt förutsättningar för att göra det.

Fakta om rapporten:

Sverige Växer och det går fort. Industrin förnyar och robotisering och AI kommer med Facebook, Bitcoin, blockchain och andra digitaliseringsfenomen. De Svenska elnäten har fungerat utmärkt genom flera årtionden och har haft en överkapacitet. Det har inte funnits behov av att fundera särskilt mycket kring nyanslutningar i Sverige, det har varit lätt att ge alla den lagstadgade anslutningen utan att måtte behöva vända varje sten för att få plats i nätet.

Pöyry har därför, på uppdrag av Energiföretagen, utrett frågeställningen om kapacitetsutnyttjandet i näten. Rapporten slår fast att elnäten bär på ett mycket stort samhällsekonomiskt värde och att nästa steg i förvaltningen och utvecklingen av näten behöver anpassas efter en ny tid med snabbare rörlighet och rastlösare företag, samt internationell konkurrens även för nätkapacitet.

Om vi inte möter näringslivets behov av anslutningar kan det som mest bli 16 000 MW nekade anslutningar och kosta 150 mrd SEK om året i 2030. Redan nu är ramkostnaden 80 mrd SEK om året vilket kan sättas i proportion till värdet av det Svenska stam- och regionnätet som är 170 mrd SEK eller försvarsbudgeten som är 42 mrd SEK. Det är alltså tydligt att det är värt att göra rätt stora modifikationer och ny nätutveckling för att möta samhällets behov av el.

*Rapporten slutbearbetas över sommaren och kommer att publiceras i slutlig fullängdsversion i slutet av augusti.