Årets energidebatt: Så nollar vi utsläppen till 2045

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

ALMEDALEN - Årets energipolitiska debatt Energispektrum, presenterades av moderatorn Eva Hamilton som ”debatten där önskningar och politik möts”’ och arrangerades i år för nionde gången under Almedalsveckan i Visby. Temat var det politiska målet att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser och energisektors förutsättningar att bidra.

 - Är man det minsta intresserad av samhällsutveckling så kokar det ner till energipolitiken och därför ska man vara här, sa Eva Hamilton innan hon presenterade årets tema för debatten ”Så nollar vi utsläppen”. 

De åtta riksdagspartiernas energipolitiska talespersoner samt några av de stora energiaktörerna fanns med på scenen i år. Vattenfalls vd Magnus Hall fick inleda med att svara på frågan om elen verkligen kommer att räcka till allt, till datorhallarna, batteritillverkarna, ökande befolkning, elektrifieringen av transportsektorn och så vidare.

- Vi har sett en minskad elkonsumtion de senaste åren, mycket tack vare energieffektiviseringsåtgärder på en mängd olika områden. Men blickar vi framåt, med en elektrifierad transportsektor till exempel, så ser vi en ökning av elkonsumtionen på 10-15 procent. Men låt oss komma ihåg att vi fram till 2040, då vi ska vara fossilfria, har vi med oss ytterligare 20 års forskning och teknikutveckling för att klara detta.

Effektivare tillståndsprocesser nyckeln till utveckling

När Vattenfalls vd ombads peka på vilken enskild faktor som politiken snarast behöver adressera för att hjälpa energibranschen att nå målet kom svaret snabbt:

- Tillståndsprocesserna måste snabbas upp! Det måste vara enkelt att gå in som investerare i till exempel vindkraft. Ingen vill vänta tio år på att få tillstånd att bygga.

Johan Mörnstam, vd, E.ON Energidistribution, pekade på kapacitetsbristen och olusten det väcker att behöva säga nej till industrietableringar på grund av att man inte kan leverera önskad kraftförsörjning.

- Elnätsregleringen är en oerhört viktig möjliggörare för att göra de investeringar som krävs. Vi ser att bättre dialog mellan branschen, lagstiftarna och Energimarknadsinspektionen bör skapa bättre förståelse för det verkliga behovet av en snabbare energiomställning och de stora investeringar som krävs

När partirepresentanterna sedan fick ge svar på önskemålen från branschen kom det att handla om tillståndsprocesserna, som man menade inte enbart handlar om energisektorn.

Miljöpartiet fick chansen att svara först:

- Energiöverenskommelsen har löst många knutar, och nu vet vi riktningen. Nu återstår dock fler frågor om hur vi kommer dit. Vi måste bygga mycket mer förnybar energi, inledde Linus Lakso (MP).

- Jag kan inte förstå vad i tillståndsprocesserna som gör att det tar så lång tid, och hur är det möjligt att Försvarsmakten oemotsagda kan lägga sin ”döda hand” över 50 procent av Sveriges yta, sa Penilla Gunther (KD).

- Att se över processarbetet för tillstånd och liknande är inte en partipolitiskt fråga, utan snarare en strukturell fråga, som nog mest handlar om ett rejält fotarbete, menade Jennie Nilsson (S) som också höll med Moderaternas Lars Hjälmered om detta inte är en energipolitisk fråga.

När Eva Hamilton avkrävde mer konkreta förslag på åtgärder för att komma åt problematiken med långsamma tillståndsprocesser tog Rickard Nordin (C) till orda:

- Vi tycker att det ska finnas ett grönt spår i tillståndsprocesserna – klimatvänliga investeringarna ska få gräddfil. Vi behöver också förändra kulturen kring den här typen av processarbete så att det blir mer samarbete och samtal än att skicka papper hit och dit. Dessutom tror jag att vi tolkar EU-reglerna fel, till vår nackdel, mest hela tiden.

Bioenergin en het fråga utan tydlig enighet

Debatten gick sedan över till att handla om bioenergi. Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna hade en uppmaning till politikerna:

- Försvara skogen, som den klimatneutrala energikälla den är. Vi behöver ett skogsbruk som producerar så mycket skog som det är möjligt. Sätt ner foten och bestäm er för hur mycket och hur långsiktiga naturvårdsavsättningar som verkligen behöver göras och hur mycket skog vi vill producera.

Innan politikerna fick chans att bemöta detta berättade Preems affärsutvecklingsansvarige Mattias Backman om hur de jobbar med förädlingen av skogsprodukterna till drivmedel till exempel.

- Det krävs både tålamod och tid att föra samma olika industrier som tidigare inte arbetat tillsammans, för att skapa nya produkter och lösningar som kan föra oss mot en fossilfri framtid, sa Mattias Backman. Från vårt perspektiv krävs en översyn av marknadsreglerna så att de gynnar - snarare än komplicerar - framtagandet av klimatneutrala drivmedel.

Som del i debatten om bioenergin kom vitt skilda förslag från politikerhållet:

- Vi tror på att vi behöver ta ett samlat grepp om skogen, eftersom den ska räcka till så många olika saker. Vi behöver höja förädlingsvärdet av skogen och skapa långsiktiga spelregler för att höja statusen på skogen, menade Jennie Nilsson (S).

- Det går åt rätt håll, sa Birger Lahti (V), men alla borde lära sig hur en skog fungerar och ska skötas, och bestämma oss för hur stora naturvårdavsättningar verkligen ska vara. Idag är det inte optimalt fördelat.

- Vi tror på att det är dags att straffa bort bensinbilarna, ett malus malus-system, sa Maria Weimer (L) som lösning på hur man styr konsumenterna vid köp av bil till exempel och gynna biodrivmedlen. Vi vill inte belöna dem som väljer miljövänligt, snarare straffa dem som väljer miljöfarligt.

Innan debatten avslutades hanns det med ett flertal splittrade ordväxlingar om varför regeringen ännu inte agerat kring Boverkets byggregler som idag missgynnar fjärrvärmen. Moderaterna repeterade det som hunnit sägas redan igår, att de önskar ett kraftvärmepaket för nästa mandatperiod och Sverigedemokraterna påminde publiken om att de är generellt kritiska till skatt på biobränsle. 

Eva Hamilton fick slutligen avrunda årets Energispektrum med orden:

- Det är glädjande att se att energiöverenskommelsen ligger fast som den blocköverskridande grund för fortsatt arbete, oavsett hur ni partier väljer att gruppera er efter valet. Så låt oss mötas och fortsätta detta samtal om ett år!

Om Energispektrum

Energispektrum är ett branschsamarbete mellan Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige, Svensk Vattenkraftförening, Svensk Vindkraftförening, Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation, Svenska Bioenergiföreningen, Vattenfall, Fortum, Mälarenergi, Skellefteå Kraft, Tekniska verken i Linköping, Öresundskraft, Jämtkraft och Göteborg Energi.