Propositionen vattenmiljö och vattenkraft beslutad av riksdagen

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

En betydelsefull del i Energiöverenskommelsen handlar om vattenkraften och att värna vattenkraftens roll i energisystemet. I propositionen ”Vattenmiljö och vattenkraft” slås inriktningen fast, även om det återstår många detaljer. I och med att riksdagen beslutade att säga ja den 13 juni kan nu förslagen tas vidare, ett arbete där Energiföretagen Sverige gärna bidrar.

Energiföretagen Sverige välkomnade propositionen ”Vattenmiljö och vattenkraft” när den kom. Förslagen skapar förutsättningar att förse svensk vattenkraft med moderna miljövillkor, ett arbete som nu kan tas vidare i praktisk handling. Att propositionen betonar att vattenkraftens roller i energisystemet samtidigt ska värnas och utvecklas, är också positivt. Den 13 juni beslutade riksdagen att säga ja till propositionen.

- Det känns skönt att propositionen nu är beslutad - och det är nu det verkliga arbetet startar, säger Gun Åhrling-Rundström, ansvarig för vattenkraftfrågor hos Energiföretagen Sverige.

Plan för prioriteringar

En del av det arbete som nu väntar är att ta fram en nationell plan för prioriteringar av åtgärder i vattenkraften. Pågående utredning om översyn av vattenförvaltningens organisation och kommande översyn av EU:s ramdirektiv för vatten är andra viktiga delar, liksom uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten att se över föreskrifterna om klassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten samt vägledningen för kraftigt modifierade vatten (KMV) vattenkraft.

För att understryka vikten av att intentionerna i propositionen genomförs på ett bra sätt har Energiföretagen Sverige skrivit till regeringen och erbjudit sig att bidra till genomförandet.

- Vi vill gärna bidra på ett konstruktivt sätt och vi gör det förstås i samverkan med medlemsföretagen, säger Gun Åhrling-Rundström.

Avvägning mellan miljöåtgärder och elbehov

Vattenkraften bidrar med planerbar, förnybar elproduktion och tillhandahåller både balans- och reglerkraft i elsystemet. Energiföretagen har länge betonat vikten av en politisk styrning av det statliga miljöarbetet så att lämpliga avvägningar kan göras mellan nyttan av miljöåtgärder och samhällets behov av el från vattenkraft.

Ta del av propositionen i sin helhet.
Läs gärna Energiföretagen inlägg på Second Opinion.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se