Catherine Lillo pratar Schysst elhandel i radio

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den 2 maj medverkade Catherine Lillo, ansvarig slutkundsmarknad el på Energiföretagen, i Sveriges radio. Hon blev intervjuad om telefonförsäljning av el och passade då på att berätta om vår certifiering Schysst elhandel.

Här kan du lyssna på intervjun i P4 Skaraborgs morgonprogram (spola fram till 1:45).

Energiföretagen Sverige tog initiativ till en certifiering av elhandelsföretagens säljaktiviteter, för att fler elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elavtal och elhandelsföretag. Det ska vara tydligt vad kunden köper och vad avtalet innebär. Genom lyhördhet och ökad tydlighet från elbranschen är målet fler nöjda elkunder. Resultatet blev certifieringen Schysst elhandel.

Redan 2010 tog branschen fram riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument. Dåvarande Svensk Energi ingick en branschöverenskommelse med Konsumentverket 2012, så att riktlinjerna också gällde som god sed på marknaden. Denna överenskommelse förnyades med skärpta riktlinjer 2017.

Certifieringen Schysst elhandel sträcker sig längre än riktlinjerna och ska förhoppningsvis bli ett synligare verktyg för kunderna vid valet av elhandelsföretag.

I dagsläget har tre företag hunnit bli certifierade: Mälarenergi, Tranås energi och Karlstad Energi. DNV GL är det företag som sköter certifieringen och det är till dem man vänder sig om man vill certifiera sitt företag. Vill du läsa mer om Schysst elhandel finns information på vår webb. Du kan också vända dig till Catherine Lillo om du har frågor.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se