El och fjärrvärme minskade utsläppen mest 2017

Publicerat av: Annika Johannesson ·

I veckan presenterade Naturvårdsverket preliminär statistik för utsläpp av växthusgaser i Sverige 2017. Då minskade utsläppen totalt med 1,4 procent, vilket enligt Naturvårdsverket inte är tillräckligt för att nå de svenska klimatmålen. El och fjärrvärme sticker ut ur statistiken med en betydligt större minskning, där minskade utsläppen 10 procent.

Naturvårdsverkets preliminära statistik av klimatpåverkande utsläpp inom Sveriges gränser landar på 52,2 miljoner ton för 2017 (52,9 ton 2016), vilket innebär en minskning med 1,4 procent. Enligt statistiken minskade utsläppen från fordonssektorn mindre än 1 procent, medan industrins utsläpp var oförändrade. (Den slutgiltiga årliga officiella utsläppsstatistiken för att följa upp klimatmålen i Sverige, EU och internationellt presenteras av Naturvårdsverket i december. )

Enligt Naturvårdsverket krävs en minskningstakt på i snitt 5–8 procent per år för att Sverige ska kunna nå klimatmålet om nettonollutsläpp år 2045. För 2017 klarade el- och fjärrvärmesektorn detta med råge. Utsläppsminskningen landade på 10 procent.

- Även om en del kan förklaras med milt väder, så är inte det hela förklaringen. Energibranschens investeringar för omställning från fossila bränslen, till produktion med mer förnybar och återvunnen energi är också en viktig del. Med vår fina energiproduktion kan vi också hjälpa andra sektorer att minska sina utsläpp, poängterar Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

Pernilla Winnhed ger som exempel att el och biogas kan ställa om fordonsflottan, att el kan ersätta fossila bränslen i industrin, liksom fjärrvärme i de fall industrins process kräver värme. I fjärrvärmen kan även industriernas restvärme tas tillvara, vilket gör att Sveriges totala utsläpp minskar eftersom energin används i flera steg.

- När det gäller lägsta andelen fossilt i energisystemet är det bara Norge som klår oss i Norden – och Norden sticker ut i EU. Den stora minskningen av utsläppen är en bekräftelse på att vi ligger i toppen – även om det finns mer att göra. Minskningen visar tydligt att omställning pågår, så verkningslösa så kallade miljöskatter på förbränning borde ligga långt ner på listan över politiska åtgärder för att minska Sveriges totala utsläpp, konstaterar Pernilla Winnhed avslutningsvis.

Läs mer om den preliminära utsläppsstatistiken på Naturvårdsverkets webbplats.