Frukostseminarium 31 maj: Två år efter energiöverenskommelsen, är energifrågan löst nu?

Överenskommelsen har gett ökad tydlighet i viktiga energipolitiska frågor, med ett antal lagändringar som följd. Men det finns också frågor som pekades ut som viktiga och som återstår att ta tag i. Vilka är dessa frågor, har det tillkommit nya och hur bör nästa regering ta sig an dessa?

Torsdagen den 31 maj är du varmt välkommen på ett frukostseminarium där vi uppmärksammar att det är två år sedan energiöverenskommelsen träffades mellan regeringspartierna och delar av oppositionen.

I vår expertpanel sitter:

Birgitta Resvik
, chef för samhällskontakter, Fortum
Erik Brandsma, vd Jämtkraft och f.d. generaldirektör Energimyndigheten,
Johanna Lakso, energisakkunnig, Naturskyddsföreningen,
Maria Sunér Fleming, enhetschef energi, infrastruktur och miljö, Svenskt Näringsliv
Ulla Sandborgh, generaldirektör Svenska kraftnät,
Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

Vi välkomnar också politikerna Ingemar Nilsson (S), Maria Weimer (L) och Gunnar Caperius (C) och Cecilie Tenfjord-Toftby (M).

Datum: 31 maj 2018
Tid: 08.30-09.45 (frukost finns från kl. 08.00)
Plats: Energiföretagen Sverige, Olof Palmes Gata 31, 6 trappor

OSA senast 28 maj till Sara Wannehed.