Ny konferens om cybersäkerhet och NIS-direktivet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har, i samarbete med Energimyndigheten, MSB och Forum för smarta elnät, utvecklat en helt ny konferens om cybersäkerhet och EU:s NIS-direktiv. Konferensen äger rum den 5 juni i Stockholm och anmälan är öppen.

Konferensen vänder sig till ledningsgrupper och säkerhetsansvariga men även andra med intresse för NIS-direktivet

Digitaliseringen av alla delar av samhället fortsätter samtidigt som säkerhetsfrågan är aktuellare än någonsin. Företag och organisationer måste därför skärpa sin cybersäkerhet och skapa en bättre beredskap för nya typer av cyberhot.

Som följd har EU pekat ut energiförsörjningen som ett av sju kritiska områden med behov av ökad säkerhet i nätverks- och informationssystem och ett nytt direktiv, NIS-direktivet vara infört i svenska företag redan i år.

Som stöd för företag som ska leva upp till det nya direktivet har Energiföretagen, i samarbete med Energimyndigheten, MSB och Forum för smarta elnät, utvecklat en helt ny konferens som nu är öppen för anmälan och äger rum den 5 juni i Stockholm.

- Energiförsörjningen är helt avgörande för ett fungerande samhälle och energibranschen har en lång tradition av att proaktivt jobba med olika säkerhetsrelaterade frågor, säger Anders Fredriksson, som ansvarar för frågan hos Energiföretagen. Ökad digitalisering i kombination med den nya lagstiftning som nu träder i kraft gör att vi måste öka vårt fokus på just cybersäkerhet och systematiskt integrera det på alla nivåer i verksamheten.

Den nya konferensen riktar sig till säkerhetsansvariga och personer på ledningsgruppsnivå, samt andra med intresse för NIS-direktivet och dess konsekvenser.

- Vår målsättning är att konferensen ska vara ett forum för kunskapsdelning och diskussion om cybersäkerhetsfrågan och att vi ska informera om de frågeställningar och åtgärder som NIS-direktivet leder till. Energiföretagens förhoppning är också att intresset för konferensen blir så stort så att det finns anledning att erbjuda våra medlemsföretag och andra aktörer ytterligare tillfällen till fördjupning, avslutar Anders Fredriksson.

Här kan du läsa mer om programmet och anmäla dig till konferensen.

Om NIS-direktivet:
I juli 2016 antog Europaparlamentet det så kallade NIS-direktivet (Direktiv 2016/1148/EU), som fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom unionen. De nya reglerna gäller från och med 10 maj 2018 och omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster. De handlar bland annat om krav gällande säkerhetsåtgärder, incidentrapportering och tillsyn. Läs mer om vad som gäller hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.