Energibranschens förtroende i stort sett oförändrat i SKI

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Idag presenterar Svenskt kvalitetsindex, SKI, sin årliga mätning av energibranschens förtroende. Mätningen visar små skillnader jämfört med föregående års mätning. Energiföretagens vd Pernilla Winnhed kommenterar resultatet.

Svenskt Kvalitetsindex mäter kundnöjdheten bland privatkunder och företagskunder, för elhandel, elnät och fjärrvärme. Branschindex är liksom tidigare år högst bland fjärrvärmekunderna, både privat- och företagskunder, även om det har sjunkit något sedan 2017. Ett område där branschindex har stigit, är däremot elnät. Där har index stärkts något för både privat- och företagskunder. Inom elhandel är förändringarna små, jämfört med 2017.

Enligt Svenskt kvalitetsindex visar undersökningen att en starkt förankrad samhälls- och miljöprofil är en konkurrensför­del. De konstaterar också att en stark samhällsprofil, till exempel att man bidrar aktivt till regionen, har en större påverkan på nöjdheten än en stark miljöprofil.

– Precis som Svenskt kvalitetsindex understryker är energibranschen en viktig aktör i samhällsbygget och omställningen till ett klimatneutralt Sverige. Många av våra medlemsföretag arbetar också hårt för att både fortsätta klimatomställningen i sin egen verksamhet och för att hjälpa andra sektorer att minska sin påverkan. Vi behöver fortsätta att visa kunderna vilket bra jobb som görs av energiföretagen, varje dag och varje timme, året runt, konstaterar Pernilla Winnhed.

Karlstad Energi ligger i topp när det gäller privatkunder inom elhandel, med index 77,9. För Elnät Företag toppar Skellefteå Kraft, med index 74. Borlänge Energi kommer bäst ut i de övriga fyra kategorierna, med ett högsta betyg bland privatkunder inom elnät, index 78,8. Konsumentkunderna inom fjärrvärme ger Borlänge ett index på 78,5. Index för företagskunderna inom dessa båda områden ligger aningen lägre än för privatkunderna.

Läs pressmeddelandet om mätningen 2018, på Svenskt kvalitetsindex webbplats.
Där kan även en sammanfattning av rapporten laddas ner.

Länk till Svenskt kvalitetsindex 2017, bransch energi