Energiföretagen i Rapport-intervju om EU-klagomål

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sveriges chefsjurist Ronald Liljegren har intervjuats av Rapport om det EU-klagomål som föreningen lämnat in till EU-kommissionen. Energiföretagen vill att EU-kommissionen ska bedöma om regeringens förordning om intäktsram för elnätsverksamhet är förenlig med EU-rättsliga principer. Energiföretagen har under en längre tid betonat att förordningen kan ha rättssäkerhetsmässiga brister och att det kan få stora konsekvenser vid en tillämpning av förordningen.

Regeringen beslutade den 16 augusti om en ny förordning om intäktsram för elnätsverksamhet. Förordningen bedöms strida mot centrala delar av EU:s elmarknadsdirektiv. Energiföretagen har lämnat in ett klagomål till EU-kommissionen som nu ska avgöra om ett formellt överträdelseförfarande mot Sverige ska inledas.

Energiföretagen anser att den nya elnätsregleringen strider mot två centrala delar av EU:s elmarknadsdirektiv. Den första handlar om att tillsynsmyndigheten självständigt och oberoende ska fastställa elnätsavgifternas storlek. Den andra gäller att alla delar av tillsynsmyndighetens beslut ska kunna gå att överklaga såväl formellt som i sak.

Tidigare påpekat av Energiföretagen

Tillsynsmyndigheten är i detta fall Energimarknadsinspektionen – och som Ronald Liljegren säger i intervjun är kriterierna inte uppfyllda i regeringens förordning. Det har Energiföretagen påpekat sedan Energimarknadsinspektionen presenterade sitt förslag på ny elnätsreglering hösten 2017.

– Det finns liknande ärenden som avgjorts. Belgien har anklagats och fällts och nu pågår två ärenden i Tyskland och Ungern, sa Ronald Liljegren och förtydligade att Kommissionen helt och hållet äger ärendet nu. Energiföretagen har bara uppmärksammat det och är inte part i målet, det är EU-kommissionen och Sverige.

Om Sverige har gjort fel så gäller inte förordningen i de delarna, då får man göra om dessa delar. Ronald Liljegren menar att det är svårt att säga hur lång tid detta kan ta att avgöra, det kan ta allt mellan ett år och upp till tre år.

Ingen politisk detaljstyrning

Ärendet handlar inte om sakfrågor eller ekonomi, utan om grundläggande rättsliga aspekter, sammanfattar Ronald Liljegren:

– Det är Energimarknadsinspektionen som ska fastställa metoderna, det ska inte göras på politisk väg som det är gjort nu. De ska också vara överklagbara.

Länk till inslaget i Rapport, som startar 7:39 in i sändningen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se