Vi behöver en strategi för fjärr- och kraftvärmens roll i energisystemet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Lyssna på Energiföretagens Lina Enskog Broman som pratar om varför kommande regering behöver ta ett samlat grepp kring fjärr-och kraftvärmens villkor, utifrån dess viktiga roll i energisystemet och för effektbalansen – och anpassa styrmedel och regelverk därefter.

Energiföretagens Lina Enskog Broman berättar om varför det är av största vikt att våra politiker bestämmer sig för vilken roll fjärr- och kraftvärmen ska spela i vårt framtida energisystem.

De kommande åren riskerar uppemot 1 500 MW kraftvärme (el- och värme) att fasas ut och ersättas med enbart värmeproduktion. Detta på grund av bristande lönsamhet. Fjärr- och kraftvärmen har under åren ålagts en rad skatter och styrmedel, så som koldioxidskatten under senaste mandatperioden och tidigare införda regelverk som Boverkets byggregler, vilka ensidigt försämrar konkurrenskraften gentemot andra tekniker. Fjärr- och kraftvärmen är en viktig bidragande orsak till Sverige låga klimatutsläpp och är samtidigt en central del i ett cirkulärt, resurseffektivt system, då bränslet framför allt utgörs av spillvärme och restavfall från skog och hushåll. Utan rättvisa villkor riskerar vi att dra undan mattan för en uppvärmningslösning som dessutom är mycket viktigt för att avlasta elsystemet vintertid - då det är som mest ansträngt och behovet av effekt som störst.  

Energiföretagen uppmanar kommande regering att ta ett samlat grepp om fjärr-och kraftvärmens villkor, utifrån dess viktiga roll i energisystemet och för effektbalansen – och anpassa styrmedel och regelverk därefter. 

Ta del av Energiföretagens samtliga förslag på energireformer.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se