Ursprungsmärkning ger kunden motiv att välja förnybar el

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 7 oktober publicerades en TT-artikel om ursprungsmärkning av el i flera tidningar över hela landet. Energiföretagen sammanfattar frågan och ger sin syn. Om förnybar el inte får marknadsföras tappar kunderna incitament att välja den, vilket går emot EU:s intentioner menar Energiföretagen.

Flera tidningar tog den 7 oktober upp frågan om ursprungsmärkning av el i en TT-artikel med rubriken Elbolagens marknadsföring under lupp (Hallands Nyheter valt som exempel). Här redogörs för hur systemet fungerar, att kunderna kan välja ursprunget på den el de köper efter information från elhandelsföretagen om hur elen producerats.

I artikeln säger Konsumentverket att elföretag många gånger lovar mer än de kan hålla i sin marknadsföring som baseras på ursprungsmärkning. Systemet med ursprungsgarantier kritiseras inte, däremot argumenterar myndigheten för att miljöpåståendena måste vara korrekta i sak och ska gå att bevisa.

Skarpt fall med Polarbröd

Frågan har ännu inte prövats i domstol men aktuella fall nämns i artikeln, där Vattenfall och Mälarenergi uttalar sig. I ett annat fall har bageriföretaget Polarbröd sålt bröd som ”bakas med egen vindkraft”, ett uttalande som Polarbröd fått dra tillbaka.

Energiföretagen Sverige har flera gånger uttalat sig om systemet med ursprungsmärkning av el och ursprungsgarantier. En sammanfattning finns här i ett yttrande till Konsumentverket som skrevs med koppling till tillsynen av Polarbröds marknadsföring.

Energiföretagen anser att det är viktigt att slå fast att bäraren av miljövärdet är ursprungsgarantin och inte vad som fysiskt levereras kunden i eluttaget. Annars slås benen undan för handeln med ursprungsgarantier och ursprungsmärkningssystemet.

Förlorad kundmakt

– Det här är ett etablerat system och vi i Sverige är väldigt duktiga på att använda det. Det ger kunden möjlighet att välja utifrån något annat än pris, säger Catherine Lillo, slutkundsansvarig hos Energiföretagen.

Catherine Lillo ser risker också på europeisk nivå där Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor nyligen omarbetats. Kraven för ursprungsgarantier och användningen av dem för att skapa ett trovärdigt och användbart ursprungsmärkningssystem har ytterligare stärkts. Konsumentverkets agerande bromsar konsumenternas möjlighet eller snarare makt att visa sin vilja att bidra till utvecklingen.

– Vi ser en risk att man inte får marknadsföra förnybar el, och då finns inget incitament för kunderna att välja det. Det går emot EU:s intentioner, avslutar Catherine Lillo.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se