Över 75 procent av leveranserna omfattas av Prisdialogen 2019

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Nu har årets alla medlemsansökningar till Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag – behandlats av styrelsen. Nya medlemmar 2019 är Telge Nät tillsammans med tidigare godkända Lidköpings Energi och E.ONs nät i Järfälla. Med de nya medlemmarna omfattas över 75 procent av landets fjärrvärmeleveranser.

Styrelsen för Prisdialogen godkände 27 medlemsansökningar vid sitt senaste möte.

– Det är verkligen glädjande att vi nått vårt mål om att Prisdialogen skulle omfatta 75 procent av fjärrvärmeleveranserna. Nu får vi sikta mot nya mål, för självklart vill vi att fler ska ansluta sig. Att alla leverantörer som redan är med söker förnyat medlemskap varje år känns också riktigt bra. Det visar att Prisdialogen fungerar, säger Leif Linde, ordförande i Prisdialogen och vd för Riksbyggen, i ett pressmeddelande från Prisdialogen.

Omkring 2,1 miljoner hushåll omfattas av Prisdialogen 2019, vilket betyder att deras fjärrvärmeleverantör har genomfört lokal prisdialog med sina kunder.

– Nu är i stort sett alla större nät med och vi ser att det finns möjlighet att fler ansluter sig. Eftersom det blir lite mindre företag och nät kommer dock ökningen inte att gå lika fort i omfattning som det har gjort sedan Prisdialogen startade 2013, säger Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen Sverige.

Läs hela pressmeddelandet med alla godkända medlemsansökningar på Prisdialogens webbplats.

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige tillsammans tagit fram "Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag". Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se