Alltid färsk statistik om Sveriges elproduktion och elmarknad

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Hos Energiföretagen Sverige hittar du alltid färsk elstatistik. Viss statistik, till exempel om läget i vår elproduktion och våra vattenmagasin, uppdateras veckovis och finns tillgänglig på vår hemsida.

Kraftläget, Elmarknadsstatistik och DARWin – leveransäkerheten i elnäten, är ett urval av den elstatistik som ständigt uppdateras hos Energiföretagen Sverige.

Kraftläget

Kraftläget är Energiföretagen Sveriges situationsbild av elförsörjningen i Sverige och uppdateras varje vecka av Nicole Burstein. Du kan läsa om hur elproduktionen, elanvändningen och handeln med el över gränserna ser ut. I Kraftläget ingår också Magasinsläget, som visar hur magasinsnivåerna och vattentillrinningarna till de svenska vattenkraftverken förändras vecka för vecka.

Elmarknadsstatistik

Energiföretagens Elmarknadsstatistik innehåller information om användning, konsumentpriser och skatter samt marknadspriser. Statistiken uppdateras varje vecka av Magnus Thorstensson.

Leveranssäkerhet/DARWin

Varje år samlar Energiföretagen in driftstörnings- och avbrottsstatistik för de svenska elnäten. Utifrån den statistiken räknas leveranssäkerheten fram i procent, där 100 procent innebär att hela Sverige har el under årets alla timmar. År 2016 nådde vi 99,99 procent vilket är en mycket hög siffra. Matz Tapper är ansvarig hos Energiföretagen.

Vi sammanställer också statistik över elproduktionen och fjärrvärmeproduktionen för föregående år i form av Energiåret. Dessutom fjärrvärmestatistik för miljövärden, leveranser och priser. Här kan du ta del av all statistik vi sammanställer.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se