Återvinningens dag lördag 29 september

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Lördagen den 29 september är det Återvinningens dag. En dag då vi kan tänka lite extra på vad vi slänger i våra soppåsar eller i grovsoprummet. Vi vill också skänka fjärrvärmen en tanke eftersom den är ett bra exempel på återvinning – den tar nämligen vara på energi som blir över.

I Sverige är vi väldigt bra på återvinning. Faktum är att vi har världsledande system för att bygga hållbara städer med återvinning av de resurser vi använt. Antingen för att återvinna materialet eller energin. Faktum är att all vår konsumtion leder till avfall. Under en tid minskade avfallsmängderna i Sverige och det var glädjande. Men förra året ökade siffran återigen. År 2017 slängde varje svensk 473 kilo avfall.

Istället för att slänga det du inte vill ha längre; fundera ett varv till – går det att återanvända? Om inte, lämna till återvinning.  Som tur är tar vi i Sverige vara på det som varken går att återanvända eller materialåtervinna genom att vi återvinner energin som finns i avfallet. Det görs i våra högeffektiva kraftvärmeverk där el produceras samtidigt som värme. När el produceras bildas värme och i stället för att släppa ut den genom en skorsten leds den ut i fjärrvärmenät för att värma hus, lokaler och ibland till och med fotbollsplaner. Det är återvinning som kommer hela samhällen till del.

Men avfall är ju inte det enda som används för att göra fjärrvärme. Det vanligaste bränslet är det som blir över i skogen. Restavfallet efter att man avverkat skog för att producera trä och papper eller något annat som går att göra av skogsråvara.

En del av det som värmer våra hem via fjärrvärmenätet är en annan sorts återvinning, nämligen värme som blir över i exempelvis en industri eller i en datahall eller till och med i avloppsvattnet. Den värmen går också att återvinna. Resurssmart, och cirkulär ekonomi i praktiken!

Här kan du se kortfilmen om cirkulär ekonomi i praktiken

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se