Brister kring anvisade elavtal funna hos elhandelsföretag

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionen (Ei) har granskat sex elhandelsföretag när det gäller efterlevnad av informationsskyldigheter för kunder med anvisat avtal. Tillsynen visade brister i efterlevnaden av de nya kraven från 2017.

Förra året började nya bestämmelser gälla om elhandelsföretagens informationsskyldigheter till kunder med anvisat elavtal, den avtalsform som automatiskt inträffar för den som inte har ett gällande elavtal. Till exempel träder det i kraft vid flytt eller när avtalet går ut.

Bestämmelserna säger att kunder med anvisat avtal ska få information från det anvisade elhandelsföretaget vid tidpunkten för anvisningen. Information ska även skickas ut kvartalsvis och finnas på fakturan. Ei har granskat sex elhandelsföretag och kan konstatera att fem av företagen inte hade följt de nya bestämmelserna av olika skäl.

Viktigt menar Energiföretagen

Catherine Lillo, slutkundsansvarig hos Energiföretagen Sverige, tycker att det är bra att Ei sköter tillsynen och trycker på vikten av att informera korrekt:

– Vi anser att det är viktigt att anvisade kunder förstår vilket avtal de får. Om informationen från aktörerna är i enlighet med gällande krav ges kunderna en möjlighet att fatta välavvägda beslut kring sitt val av elavtal.

Läs om tillsynen på Ei:s webbplats inklusive föreläggandena till elhandelsföretagen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se