Pernilla Winnhed: ”Digitaliseringen gör det möjligt att uppnå vår vision”

Energiföretagen Sveriges vision ”Hållbar energi för alla, alltid” blir lättare att genomföra med stöd av digitaliseringen. Vi har känt Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed på pulsen om digitaliseringen inom energiområdet. Var befinner vi oss nu och vilka möjligheter öppnas?

Energiföretagens vision ”Hållbar energi för alla, alltid” stöttas och möjliggörs av digitalisering. Det handlar ju om effektiv integrering av förnybar energi och ny teknik till exempel inom energilagring och på transportområdet. Dessutom möjligheterna att mäta, styra energianvändning och agera till och med i realtid.

Så sammanfattar Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed viktiga fördelar med digitaliseringen. Helt klart finns väldigt många användningsområden som berör energiföretag. Möt Pernilla här i en snabb intervju om digitaliseringen.

Betydelse och status i frågan

Pernilla, vad står digitaliseringen för i grunden, tycker du?

– Den innebär att vi med hjälp av it-teknik kan använda all information som finns effektivt. Vi kan hantera otroligt mycket data och nyttiggöra den snabbt. Vi blir mer precisa och kan analysera och styra på ett helt annat sätt. Det här gagnar både företag och kunder. Med denna teknikutveckling växer också artificiell intelligens, AI, fram som ger oss ytterligare möjligheter.

Är vi där redan?

– Vi är på väg dit och det går snabbt. Kvartsavläsningar av elmätare är på gång och det rör sig mot mätning i realtid. Tänk bara på att det inte var många år sedan som vi själva fick läsa av våra elmätare och rapportera in värdena till elnätsföretagen.

Konkret arbete och produkter

Öppnar det upp för nya produkter?

– Ja, helt säkert. Vi lär till exempel få se nya avtalsformer med rörliga priser baserade på realtidsmätning som stimulerar flexibiliteten hos elanvändaren. Energitjänster lär utvecklas mer och mer eftersom det är så lätt att mäta på flera ställen i en fastighet.

Vad vet du om arbetet ute hos energiföretagen just nu?

– Jag kan jämföra vårt årsmöte nyligen med förra årets årsmöte. Förra året pratade många om vad de gör på området medan de nu väver in digitaliseringen i sin vardag på ett naturligt sätt. Flera företag är ju nästan it-bolag. Det märks redan nu till exempel i utbudet av tjänster. Det här gäller visserligen inte bara vår bransch, utvecklingen är generell.

Det handlar mycket om teknik?

– Den ligger i grunden och utvecklar affärerna och marknadens funktion, inte minst genom att vi får reda på kundernas beteende. Förut fanns schablonkunder, med olika drivkrafter som vi fick ta reda på. Idag möjliggör tillgången på information mycket mer avancerade analyser av kunders beteenden och drivkrafter som gör att våra erbjudanden kan bli långt mer kundanpassade.

Systemet påverkas

Blir det lättare att optimera energisystemet?

– Digitaliseringen och införandet av mer förnybar energi har kommit samtidigt. Det har styrkt konceptet ytterligare genom möjligheterna att mäta, analysera och förutse förhållanden. Vi hade haft det svårare att få in så mycket vindkraft i systemet utan digitaliseringen. Den underlättar också som sagt möjligheterna att studera användarflexibiliteten väldigt mycket. Så visst gagnar det hela systemet. Man kan också vända på det och säga att energisystemet är viktigt för digitaliseringen.

Finns det risker, till exempel att systemet blir för ”robotifierat”?

– När det gäller risker vill jag snarare framhålla integritetsfrågan och datasäkerheten över huvud taget. Det är väldigt lätt att entusiasmeras, vi måste inse att vi också är sårbara, framför allt när allting är sammankopplat. Systemet måste vara robust. Detta måste vi vara ödmjuka inför och här finns flera utmaningar som en följd av ökad digitalisering.

EBR och EDU – två exempel

Inom EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, pågår en tydlig satsning?

– Ja, här är digitaliseringen ett tydligt verktyg för att nå ut och tillgängliggöra det material som EBR hela tiden uppdaterar för drift och underhåll, installationsarbete och säkerhet. Dokumentationen blir helt användarvänlig och verklighetsanpassad. Det är till exempel väldigt viktigt säkerhetsmässigt om någonting händer att kunna ha med sig elsäkerhetsanvisningarna, ESA, direkt i telefonen. Nyligen har också den digitala faktabanken, ESA Q, lyfts till en ny nivå. Inom EBR-e samlas alla handböcker och anvisningar i elektroniskt format som EBR tar fram.

Vad är Energiföretagens nätverk för digitaliserad utveckling (EDU)?

– Det är ett relativt nystartat nätverk som lyfter frågor kring digitaliseringen av vikt för vår bransch i syfte att lära och inspireras. Här finns både stort och smått och snart ska den andra stora träffen hållas vid Elfackmässan i Göteborg den 7–8 maj. Den har ett mycket spännande program, allt ifrån cybersäkerhet och artificiell intelligens, till hur fastigheter och kollektivtrafik vävs in i energisystemet. Den här typen av frågor växer för oss i branschen och att samverka här blir ett naturligt sätt att jobba inom branschen.