Pernilla Winnhed i Studio Ett: ”Branschen larmar – elnäten räcker inte till”

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Under torsdagen (25/4) intervjuades Energiföretagens vd Pernilla Winnhed, tillsammans med Lotta Medelius-Bredhe, tf generaldirektör från Svk om bristen på kapacitet i Sveriges elnät, en situation som nu börjar bli allt mer akut. Deltog gjorde även energiminster Anders Ygeman för att ge sin och regeringens syn på saken.

Samtidigt som behovet av tillgång på el ökar, så minskar möjligheten för många städer att ansluta nya användare. På nationell nivå produceras tillräckligt med el i Sverige, men när det gäller transporten av el till olika delar av landet så börjar det bli trångt.  

- Det börjar bli akut, säger Pernilla Winnhed till Studio Ett, i Sveriges radio. Det är Svenska kraftnäts inmatning till städerna som är den stora flaskhalsen just nu.

Lotta Medelius-Bredhe tillförordnad generaldirektör på Svenska kraftnät bekräftar att näten behöver uppgraderas på grund av förändringar i omvärlden. Utökad nätkapacitet behövs för att klara att ansluta ny vindkraft, nya bostäder, elfordon och nyetablerade företag och industrier. Som exempel på Svk:s investeringar lyfter hon projektet Stockholm ström som pågått sedan 2008 och som förväntas vara klart 2027.

Även Anders Ygeman, energiminister, menar att en hel del görs och lyfter den så kallade nätkoncessionsutredningen som syftar till att bland annat korta tillståndsprocesserna för att bygga nya ledningar.

Dessa åtgärder löser dock inte den akuta situationen, menar Pernilla Winnhed.

- Vi behöver lösa problemen på kort sikt, fram till 2027. Och därför är det olyckligt att regeringen inför förslag på ökad kraftvärmebeskattning, när produktionen redan betalar sina miljöavgifter i form av EU:s utsläppshandelssystem. Konsekvensen blir att produktionen läggs ned i förtid – när den behövs som allra mest.

Anders Ygeman, menar att i exemplet Stockholm ägs det aktuella kraftvärmeverket till hälften av Stockholm stad, och att det är deras beslut om verket ska drivas vidare, men i så fall med mindre vinst i kassan.

Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen, kommenterar energiministerns slutreplik:

- Det är motsägelsefullt att energiministern först förordar införandet av kraftvärmeskatterna som en grön skatteväxling, vilket får till följd att elproduktionen stängs i förtid, och i nästa andetag tycker att exempelvis Stockholm Stad ska gå emot det beslutet och fortsätta driften. Då undrar man vart den gröna skatteväxlingen tog vägen?

Lyssna på hela intervjun på Sveriges Radio.