Vill du göra något för klimatet? Rösta i EU-parlamentsvalet!

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Då väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet kommande fem år. Flera av de svenska kandidaterna profilerar sig inom miljö- och klimat, där energifrågan ingår som en naturlig del, och för Energiföretagen är den övergripande viktigaste frågan att EU:s klimatarbete och utsläppshandelssystem anpassas efter målen i Parisavtalet.

Miljö- och klimat är ett av de områden där EU generellt har stor makt och där svenska parlamentariker kan påverka på riktigt.

- Jag vill uppmana dem som tycker att klimatfrågan är viktig att rösta i EU-parlamentsvalet. EU har stor makt i dessa frågor och är det någon gång som vi medborgare kan påverka så är det genom att välja ”vår kandidat” den 26 maj, säger Sara Emanuelsson, ansvarig för EU-frågor hos Energiföretagen, med lång erfarenhet av förhandlingar i EU.

- Vi måste få ett parlament på plats som kan påverka ministerrådet, som idag består av allt för många regeringar som inte driver klimatfrågan tillräckligt hårt. Sista tiden har Tyskland till exempel blivit mer bromskloss än lokomotiv. Här har både Sveriges regering i ministerrådet och svenska parlamentariker i sina respektive partigrupper i parlamentet en viktig roll att skjuta EU-institutionerna framför sig.

När parlamentarikerna väl är valda så är det dags att tillsätta platserna i de olika utskotten och det är i de tunga ITRE- och ENVI-utskotten som energi och klimatfrågorna behandlas.

- Vi hoppas att våra svenska parlamentariker vill söka sig till utskott där man på riktigt kan påverka Europas klimat- och energipolitik. Det är inte alla frågor som har samma tyngd i EU, men just dessa frågor är både tunga och extremt viktiga – och ett område där Sverige har mycket att bidra med. 

För att tydliggöra vilka energifrågor Energiföretagen och dess medlemmar tycker är viktigast för den nya mandatperioden så har en så kallad ”EU-agenda” tagits fram. I den framgår att EU framför allt måste omarbeta sina klimatmål, eftersom de ju sattes innan Parisavtalet.

-  Om Parisavtalet ska kunna bli verklighet måste visionen, som kommissionen presenterade i november, om hur EU ska bli klimatneutralt till 2050, formellt antas som ett EU-mål. Ett viktigt verktyg i klimatarbetet bli i sin tur att ytterligare skärpa EU:s utsläppshandelsystem. Det har ibland anklagats för att vara tandlöst, men priserna har stigit och idag fyller det sin funktion.

Ta del av Energiföretagens EU-agenda.

Läs om vilka frågor de olika kandidater driver på respektive partis hemsida, eller i olika intervjuer så som här på Europaportalen.

Läs om hur valet fungerar och om EU på riksdagens hemsida.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se