Energibranschen arbetar aktivt med säkerheten

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Att arbeta aktivt med elsäkerhetsfrågor är högsta prioritet i branschen. Ett gemensamt system för säkerhetsarbetet, EBR, etablerades för över 40 år sedan. Erfarenheten har visat att det är av största vikt att hela branschen är delaktig, såväl arbetsgivarorganisationer, fackföreningar som elnätsföretag. Att energiminister Ygeman bjuder in till samtal om hur arbetet kan utvecklas ytterligare välkomnas.

Sveriges Radio lyfte i morse frågan om elsäkerhet och energiministern bjuder in branschen till dialog om hur olyckor ska kunna minska. Branschen välkomnar ett sådant möte och vill gärna berätta om en säkerhetskultur som utvecklats under lång tid.

Mångårig säkerhetskultur

Peter Silverhjärta arbetar hos Energiföretagen Sverige inom EBR (ElnätsBranschens Riktlinjer) där elsäkerheten är en av de viktigaste grundpelarna. Inte minst genom kontinuerligt arbete med ESA - Elsäkerhetsanvisningar som är framtagna för att gälla elsäkerhet oavsett bransch. Det händer annat också:

– Branschen är under en snabb förändring och EBR försöker möta de nya behoven som finns. Elsäkerhetsanvisningarna har därför översatts till engelska och även till arabiska för att underlätta utbildning av personal som inte är svenskspråkig, säger Peter Silverhjärta.

I vinter genomförs dessutom som vanligt EBR Elsäkerhetsdag. Den 20 februari nästa år samlas branschen med syftet att identifiera ytterligare förbättringsarbete. Peter Silverhjärta vill påminna om allvaret och kommenterar energiministerns initiativ:

– Varje allvarlig olycka i branschen är ett personligt nederlag, helt oavsett om man följer säkerhetsanvisningarna eller inte. Vårt arbete är av den karaktären att det aldrig tar slut då det alltid finns saker man kan göra bättre i den föränderliga värld vi lever i. Att energiministern vill vara med och ge oss draghjälp i arbetet kring elsäkerhet är mycket välkommet.

Positiv trend enligt Elsäkerhetsverket

Elolyckor i Sverige rapporteras årligen av Elsäkerhetsverket, som sammanfattar årets rapport:

”Elsäkerhetsverket sammanställer och analyserar elolycksfall sedan lång tid tillbaka. Den långsiktiga trenden med allt färre dödsolyckor orsakade av el är stabil vilket är mycket positivt. Fortfarande inträffar dock många allvarliga elolyckor som borde kunnat undvikas.”

Läs rapporten här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Gruppchef Teknik & standarder
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se