Stort intresse för att bidra till Färdplan el - för ett fossilfritt samhälle

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Den 30 augusti bjöd Energiföretagen Sverige och Fossilfritt Sverige in till remisseminarium inför framtagningen av Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle. Seminariet var välbesökt och många var engagerade i att bidra med synpunkter på analysrapporten från forskningsprojektet NEPP, som presenterades. Nu startar arbetet med att ta fram själva färdplanen.

Seminariet inleddes av Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen, och Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige. De förklarade varför en Färdplan el behövs, trots att det svenska elsystemet är så gott som fossilfritt redan nu.

– När många sektorer efterfrågar väldigt mycket mer el för att bli fossilfria, behöver vi svara upp emot det, konstaterade Pernilla Winnhed. Svante Axelsson instämde och lyfte fram behovet av att söka enighet om långsiktiga åtgärder, men att det är minst lika viktigt med att hitta de kortsiktiga lösningarna så att arbetet kan komma igång.

Håkan Sköldberg, från NEPP och Profu presenterade sedan scenariet för energianvändningen år 2045. Frank Krönert, från NEPP och Sweco, presenterade tre fossilfria produktionsscenarier för att möta den ökade efterfrågan och Jenny Gode, NEPP och IVL Svenska Miljöinstitutet, redogjorde för miljödelarna i analysrapporten. Du kan ta del av deras dragningar i presentationen från seminariet (pdf).
Här kan du läsa hela analysrapporten.

Sedan var det dags för kommentarer och medskick till Färdplan el från ett antal olika samhällsaktörer. I rask följd fick publiken ta del av synpunkter från Martin Johansson Energimyndigheten, Johanna Lakso Powercircle, Hans Dahlin Sveriges Allmännytta, Mats Nilsson Shadow Analysis AB, Kjell Andersson Svebio, Mattias Wondollek Svensk Vindenergi, Maria Sandqvist Forum för smarta elnät, Maria Sunér Fleming Svenskt Näringsliv, Mikael Gustafsson Energieffektiviseringsföretagen, Per Hermerén Jernkontoret, Andreas Hagnell Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Även resten av publiken uppmanades, av moderatorn Per Holm, att skicka in synpunkter. Om du också vill vara med och bidra är du välkommen att höra av dig till Per Holm, som också är projektledare för arbetet med Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle (kontaktuppgifter nedan), senast den 13 september

Se hela seminariet i efterhand.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy
Enhet: Politics and Communications
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se