EU-kommissionen höjer klimatambitionen i ny grön giv

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

EU-kommissionen publicerade idag sitt meddelande om European Green Deal. I meddelandet aviserar kommissionen att EU:s klimatmål om minskade utsläpp 2030, ska höjas från dagens 40 procent till minst 50 och upp mot 55 procent, på ett ansvarsfullt sätt. Det konkreta lagförslagen för uppnå denna höjning presenteras i juni 2021 men en mer detaljerad plan ska presenteras redan sommaren 2020.

Vidare föreslår EU-kommissionen satsningar på klimatforskning genom forskningsprogrammet Horizon Europe. EU ETS kommer också att behöva revideras för att höja målet i enlighet med det nya klimatmålet och för att inkludera sjöfart, samt att fasa ut den fria tilldelningen av utsläppsrätter för flyget. En europeisk klimatlag om att EU ska bli klimatneutralt 2050 kommer att presenteras i mars nästa år. EU ska också förbereda ett förslag om klimattariffer på importerade produkter med koldioxid, vilket kommer att presenteras under 2021. Under Europeiska rådets toppmöte 12-13 december väntas stats- och regeringscheferna ställa sig bakom att EU ska vara klimatneutralt 2050.  

- Energiföretagen har länge stridit för högre ambitioner i EU ETS och ett högre klimatmål 2030. Detta är därför mycket positivt och helt klart ett steg i rätt riktning, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

Energiföretagen kommer att vara aktiva med att driva en högre ambition för klimatmålet 2030 och därmed också högre ambitioner i utsläppshandeln, EU ETS. Redan 22 januari organiserar Energiföretagen ett seminarium i Bryssel med över 80 anmälda, på svenska regeringens permanenta representation, om hur Europa kan bli klimatneutralt snarast möjligt . Seminariet går att följa via videolänk.

Vi kommer också att analysera hur dessa förslag påverkar vår sektor och återkommer om det. Allt eftersom de mer konkreta förslagen presenteras kommer också en mer omfattande analys.

Läs EU-kommissionens meddelande.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Wennick

Daniel Wennick

Chef Energiföretagen Sveriges Brysselkontor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: +32 (0)473 57 41 76
E-post: daniel.wennick@energiforetagen.se