Efter energiöverenskommelsen: Branschen har fortsatt behov av bred politisk samverkan

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen beklagar att energiöverenskommelsen har spruckit och lyfter samtidigt att det är viktigt att politiken nu försöker enas på nytt i energifrågorna. Flera viktiga framtidsfrågor står på tur och en ny överenskommelse bör i högre grad utgå från ett helhetsperspektiv på energisystemet.

Det är beklagligt att den energiöverenskommelse som ingicks mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet 2016 har spruckit och att Moderaterna och Kristdemokraterna nu lämnar uppgörelsen.

Energiöverenskommelsen var viktig eftersom den skapade långsiktiga villkor för aktörerna på energiområdet och hanterade de politiska låsningarna kring kärnkraften. Överenskommelsen främjade förnybar energi samtidigt som den öppnade för både befintlig och ny kärnkraft.

Samtidigt behövde energiöverenskommelsen vidareutvecklas. Den adresserade inte flera av de frågor som hunnit bli angelägna idag och som kräver politisk handling. Till exempel elnätens roll för omställning och tillväxt, villkoren för fjärr- och kraftvärmen eller hur det framtida effektbehovet både lokalt och nationellt kan mötas när elefterfrågan växer.

Det är viktigt att politiken nu försöker enas på nytt i energifrågorna. Energisystemet behöver rustas för att möta klimatomställningen. All osäkerhet kommer att fördröja viktiga beslut och investeringar.

- Det finns behov av en långsiktig energipolitik som är brett förankrad i såväl regerings- som oppositionspartier. En bred och långsiktig energipolitik bör ta sig an de viktiga framtidsfrågorna och bör i högre grad än energiöverenskommelsen ta ett helhetsperspektiv på energisystemet så att vi utnyttjar samverkan mellan olika energibärare och sektorer, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se