Fortsatt hög miljöprestanda hos den svenska energin

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Ny publicerad årsstatistik för år 2018 hos Energiföretagen visar på hög miljöprestanda både för svensk fjärrvärme och el. Fortsatt låga utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider gäller. För 2018 noterades högre elpriser än året före, det genomsnittliga nordiska systempriset steg med 60 procent.

Energiföretagen Sverige har publicerat ytterligare energistatistik för år 2018 som rör de fyra områdena elmarknaden, Sveriges totala energiförsörjning, elanvändningen samt miljö och klimat. Vi kan konstatera:

  • Elpriset steg år 2018 med knappt 60 procent jämfört med året före. Det genomsnittliga systempriset på den nordiska elbörsen ökade från 28,4 öre/kWh till 45,2 öre/kWh. Stora orsaker var den varma sommaren som gav underskott i den hydrologiska balansen (påverkar vattenkraften) och stigande priser på utsläppsrätter inom det europeiska handelssystemet ETS.
  • Andelen aktiva kunder ökade på elmarknaden. Runt 1,9 miljoner kunder (varav 1,7 miljoner hushåll) bytte elhandelsföretag eller omförhandlade sitt elavtal.
  • Sveriges totala energitillförsel minskade 2018 med 10 TWh (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar) till 574 TWh, främst beroende på minskad användning av oljeprodukter.
  • Den svenska elanvändningen ökade 2018 med ungefär 1 TWh jämfört med året före. Elanvändningen i förhållande till bruttonationalprodukten fortsatte att minska.
  • Koldioxidutsläppen från svensk el är fortsatt låga. Data från år 2017 (redovisningen släpar efter med ett år) visar på 16 g/kWh, vilket motsvarar knappt 5 procent av Sveriges totala utsläpp.
  • Från fjärrvärmen konstateras att utvecklingen mot mer återvunnen energi och förnybar energi fortsatte. Mellan åren 1980 och 2018 har fjärrvärmens utsläpp av klimatgaser minskade med 77 procent från 323 till 70 g/kWh.
  • Produktion av klimateffektiv el och fjärrvärme har också bidragit till ren luft i svenska städer, partikelutsläppen har kontinuerligt minskat.

Läs om Energiåret 2018 här med fyra nya publicerade avsnitt från den 10 och 11 december.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se