Europas elsystem ställer om – förnybart ökar och kolet minskar

EU:s klimat- och förnybarhetsambitioner ger effekt. Det visar en ny rapport från miljöorganisationerna Agora och Sandbag. Kolanvändningen i den europeiska energisektorn minskar stadigt och ersätts med förnybara energikällor, framförallt i form av sol- och vindkraft.

Några fakta om Europas elsystem år 2018 då totalt 3 249 TWh (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar) el producerades inom EU28:

  • Andelen producerad el från vindkraft, solenergi, vattenkraft och biobränsleeldade anläggningar ökade med två procentenheter och ligger nu på 32,3 procent.
  • Kolet (inklusive brunkol) minskade samtidigt sin andel med en dryg procentenhet till 19,2 procent.
  • Kärnkraftens andel förblev oförändrad med 25,5 procent.
  • Resterande produktion bestod 2018 av gas med 18,9 procent och övriga fossila bränslen 4 procent.

Solenergin växer starkt

Kolet minskar alltså och det förnybara växer. Solenergin visade 2018 en ökning med drygt 60 procent till en installerad effekt på 10 GW (Gigawatt = miljoner kilowatt) och väntas tredubblas till år 2022. Den höga tillväxten förklaras av fallande priser på solpaneler, under 2018 föll genomsnittspriset med 29 procent.

Koldioxidutsläppen från elsektorn minskade med 5 procent 2018. Inom handelssystemet för utsläppsrätter EU-ETS är prognosen en minskning av koldioxidutsläppen under 2018 med 3,1 procent. Mellan 2005 och 2017 har den genomsnittliga minskningen av utsläppen legat på 2,4 procent per år. EU-ETS innefattar inte bara elproduktionen.

Läs mer på Agora Energiewendes webbplats.

Länk till rapporten från Agora / Sandbag.