Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Inför EU-parlamentsvalet: Klimatmålet måste anpassas till Parisöverenskommelsen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

En skärpning av ETS, fokus på infrastruktur, främjande av systemflexibilitet och tydliga prissignaler till kunder är några av de åtgärder Energiföretagen menar att EU-parlamentet måste jobba med under nästa mandatperiod. Energiföretagens EU-experter hoppas också att fler svenska parlamentariker ska söker sig till de tunga utskott där energi- och klimatfrågorna hanteras och där parlamentet har mycket att säga till om.

Inför Europaparlamentsvalet den 23-26 maj, och det påföljande bytet av EU-kommission har Energiföretagen Sverige tagit fram en agenda för EU-arbetet inom klimat- och energiområdet under mandatperioden 2019-2025. Där listas de viktigaste åtgärderna inom Energiunionens tre pelare; hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft.

Så här direkt efter att Vinterpaketet precis färdigförhandlats har det varit extra utmanande att identifiera luckor i EU-lagstiftningen, det säger Sara Emanuelsson, ansvarig för EU-samordning på Energiföretagen:

- Den tydligaste ”vita fläcken” på EU-kartan är att dagens klimatmål inte är anpassat till Parisöverenskommelsen. Kommissionen har nyligen presenterat meddelande med en vision om att EU ska vara klimatneutralt 2050 och detta måste omsättas i nya klimatmål för 2030, 2040 och 2050. Det ställer krav på ytterligare stöttande åtgärder inom alla tre pelare såsom skärpning av ETS, kompletterat med energiskatter med koldioxidkomponent, fokus på infrastruktur, främjande av systemflexibilitet, tydliga prissignaler till kunder och så vidare.

Utifrån EU-agendan planerar Energiföretagen att hålla en klimatdebatt under våren med de politiker som kandiderar till parlamentet. Energiföretagen har vidare inlett en serie möten med partiernas toppkandidater.

Syftet med dessa möten är dels att förmedlade Energiföretagens syn på EU:s klimat- och energipolitik, men också uppmana kandidaterna att prioritera energi- och klimatutskotten ITRE och ENVI, när de så småningom ska anmäla intresse för vilka utskott de vill sitta i.

- Tyvärr missar många svenska EU-parlamentariker att sikta in sig på de tunga, lagstiftande utskotten där de kan göra verklig skillnad, säger Daniel Wennick, chef för Energiföretagens Brysselkontor. Av förklarliga skäl prioriterar kandidaterna ofta de frågor som de har drivit under sin kampanj, men frågor som är heta i den svenska debatten är inte alltid områden där EU eller parlamentet har särskilt stora befogenheter. Vi vill självklart att så många svenska parlamentariker som möjligt ska arbeta med energi- och klimatfrågor, där parlamentet har mycket att säga till om. 

Ta del av förslagen i Energiföretagens EU-agenda (på engelska).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se