Nu startar Klimatdialogen – en utveckling av Prisdialogen

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Från och med 2019 finns möjlighet för Prisdialogens medlemmar att utveckla sin kunddialog till att även omfatta miljö- och klimatfrågor, inom ramen för Klimatdialogen. Syftet med Klimatdialogen är att minska klimat- och miljöpåverkan. Målet ska uppnås genom lokala klimatdialoger, där fjärrvärmeleverantörer, kunder och eventuellt andra aktörer (till exempel bränsleleverantörer, elnätsbolag eller VA-bolag) diskuterar och tar fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor.

Logga Klimatdialogen

Sedan Prisdialogen bildades har det blivit allt tydligare att dialogen inte enbart handlar om prisförändringar och leverantörens prisändringsmodell, snarare har samtalen allt oftare kommit att handla även om minskad miljö- och klimatpåverkan. Prisdialogens arbetsgrupp och styrelse har därför arbetat med att ta fram en möjlig modell att använda för att utveckla och strukturera dessa dialogsamtal mellan parterna. Under 2018 testades Klimatdialogen på åtta orter och försöken föll väl ut. Det betyder att man nu kan starta dialoger i större skala.

–Det är verkligen positivt att kunderna vill utveckla dialogen. Klimatdialogen både förutsätter och stimulerar en ömsesidighet och ett gemensamt ansvar mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Förhoppningen är att Klimatdialogen blir en mötesplats där ömsesidig förståelse och förtroende kan byggas, säger Daniel Lundqvist, ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen.

Läs hela pressmeddelandet från Prisdialogen

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se