Energiintensiv industri viktig för en växande ekonomi

Publicerat av: Eva Rydegran ·

En rapport som Energiföretagen tagit fram visar att företag med hög energiintensitet skapar dubbelt så mycket ekonomiskt värde per anställd som företag med lägre energiintensitet. Den visar också att dessa företag framför allt finns i mer glesbefolkade regioner i landet. God energiförsörjning och konkurrenskraftig energiprissättning har därmed stor betydelse för både näringspolitiken och politiken för regional tillväxtkraft.

Rapporten, Energi för en växande ekonomi, är framtagen av Nima Sanandaji, tekn. dr, vd för tankesmedjan European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform. Den bygger på en sammanställning av detaljerad näringslivsstatistik kring olika branschers bidrag till BNP (värdeskapande), sysselsättning i olika branscher, lönesummor i olika branscher, exportvolym kopplad till olika branscher samt energianvändning per bransch.

Det visar sig att 20 procent av den svenska arbetskraften arbetar i de energiintensiva företagen. Samma företag står för 33 procent av det ekonomiska värdeskapandet och 37 procent av exportintäkterna. Det är dubbelt så mycket som i företag med lägre energiintensitet.

I Norrbotten arbetar 28 procent i energiintensiva branscher, dubbelt så hög andel som i Stockholm. Genom att stimulera energiintensiva företag att växa med nya arbetstillfällen i Norrland och andra mer glesbefolkade regioner av landet, kan ännu fler anställda förväntas växa fram i övriga delar av landet. För exportinriktade företag är det rimligt att utgå ifrån att varje nytt arbete skapar ytterligare tre arbeten i regionen.

Tillgång till prisvärd, klimatsmart energi är alltså avgörande för näringslivets konkurrenskraft och extra viktig för svensk glesbygd.

Här kan du läsa rapporten Energi för en växande ekonomi