Hipp hurra för Elens dag!

Idag firar Energiföretagen Sverige och våra medlemsföretag Elens dag för sjätte året i rad! Det tycker vi är väldigt roligt. Tack vare dagen får vi möjlighet att visa på elens nytta och nöje och passar även på att belysa 2018 års preliminära elbalans igen.

Både Energiföretagen Sverige och flera av våra medlemsföretag har inför dagen spridit roliga och intressanta fakta om el på sociala medier. Under Elens dag sker även aktiviteter kopplade till dagen hos flera av våra medlemsföretag runtom i Sverige.

Tack vare el kan vi göra en mängd fantastiska saker i vår vardag. Men hur produceras Sveriges el och hur mycket el producerar varje elproduktionskälla? Enligt de preliminära siffrorna för 2018 års elproduktion var kärnkraften vår största elproduktionskälla. Siffrorna visar även en uppgång för kärnkraften.

Både vattenkraften och vindkraften producerade mindre el 2018 jämfört med 2017, men är fortfarande vår andra och tredje största elproduktionskälla. Men trots flera minskningar i olika kraftslag under 2018 blev den totala produktionen relativt hög. Ta del av de preliminära siffrorna nedan.

2018 års preliminära elbalans jämfört med föregående år

(Sifforna i parentes visar ökningen eller minskningen jämfört med år 2017.)

  • Vattenkraft: 60,8 TWh (-4,9 %)
  • Vindkraft: 16,4 TWh (-6,3 %)
  • Kärnkraft: 65,7 TWh (4,3 %)
  • Solkraft: 0,2 TWh (0 %)
  • Övrig värmekraft: 14,5 TWh (-2,6 %)
  • Elproduktion totalt: 157,4 TWh (-1,3 %)
  • Netto Import (+) /Export (-): -17 TWh (-11,1 %)
  • Total elanvändning: 140,6 TWh (-0,03 %)