Nu är glada julen slut, slut, slut. Julegranen kastas ut, ut, ut…

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Många av de granar som lyst upp svenska hem under julen har nog redan kastats ut, men traditionellt är det Tjugondag Knut som är julens definitiva slutpunkt och då man har julgransplundring. Granen ska dock inte slängas hur som helst – den ska helst lämnas där den tas om hand och kan energiåtervinnas.

Runt om i Sverige har julgranar lyst upp hemmen under den allra mörkaste tiden på året. Varför inte se till att granen kan fortsätta ge både värme och ljus även efter att den slängts ut? Det kan den nämligen göra om du ser till att slänga den på en plats där den samlas in för att köras till ett fjärrvärme- eller kraftvärmeverk.

För att hitta insamlingsplatser för julgranar där du bor är ett bra tips att gå in på din kommuns hemsida. Många kommuner har information om hur insamlingen går till.

Om alla lämnar sin gran till återvinning så räcker det till attvärma 4 000 lägenheter eller 1 200 villor under ett helt år enligt beräkningar som Stockholms stads trafikkontor gjort. En enda julgran kan omvandlas till el som räcker till att köra fyra maskiner tvätt.

Har du en öppen spis kanske du tycker att du lika gärna kan elda din gamla gran själv. Men om du gör det så släpper du ut 90 gånger mer stoft i atmosfären än om granen bränns i ett värme- eller kraftvärmeverk som har effektivare förbränning och effektivare rökgasrening.

I Stockholm samlas granar in för att omvandlas till biokol i Stockholm Exergis anläggning i Högdalen. Biokolet används som jordförbättringsmedel och hjälper på så vis till att skapa ett grönare Stockholm. Dessutom minskar det mängden koldioxid i atmosfären eftersom biokolet är en ”kolsänka”. Det innebär att biokolet sänker nivåerna av koldioxid i atmosfären genom att låsa ned grundämnet kol i jorden under lång tid. Vid produktionen av biokol får man dessutom ut en gas som blir till värme i stadens fjärrvärmenät.

För dig som inte har slängt ut din gran än, är det alltså inte för sent att göra en miljöinsats och se till att energin i granen tas tillvara.

Information om hur granar samlas in kan du hitta antingen på kommunens, eller på ditt energiföretags, hemsida.