Röster om utredningen Mindre aktörer i energilandskapet

Publicerat av: Annika Johannesson ·

I december arrangerade Energiföretagen Sverige ett kunskapsseminarium om utredningen Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt. I samband med seminariet fick vi möjlighet att intervjua utredningssekreterare Anders Ådahl om förslagen samt Anna Werner Villaägarna och Erik Thornström Energiföretagen om förslagens effekter.

Sedan utredningen Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt (SOU 2018:76) presenterades i oktober har det varit ganska tyst om den. En förklaring är förstås att regeringsbildningen har dröjt och därmed även remisshanteringen.

För att bidra till ökad kunskap om utredningen och dess tänkbara effekter bjöd Energiföretagen in till seminariet ”Mindre aktörer i energilandskapet –  förslag med effekt. Men vilka?” i december.

Utredaren Lise Nordin var på plats, liksom två av utredningssekreterarna, Tea Alopeaus och Anders Ådahl. Här kan du se Anders Ådahl sammanfatta utredningens huvudsakliga förslag: 

Effekter för "mindre aktörer"

Med vid seminariet var också Anna Werner, Villaägarnas Riksförbund, som lyfte Villaägarnas syn på utredningens förslag och deras konsekvenser för några av de mindre aktörerna, nämligen småhusägare:

Effekter för energibranschen

Även Erik Thornström, Energiföretagen, medverkade och lyfte förslagens konsekvenser för energibranschen. Här kan du se en intervju där han sammanfattar positivt och negativt med förslagen:

Här kan du även läsa en sammanfattning från seminariet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se