Carl Berglöf i samtal om kärnkraft i P1 Morgon

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Carl Berglöf, expert inom kärnkraft och elnätsteknik på Energiföretagen, intervjuades idag den 11 juli, i P1 Morgon. Det var ett samtal om kärnkraft som tog avstamp i en debattartikel av Hans Blix som publicerades i Dagens Industri den 9/7.

P1 Morgon sände på torsdagsmorgonen den 11 juli ett samtal mellan Carl Berglöf och Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet: Kärnkraften - på utdöende eller vår livlina?

Bakgrunden till samtalet var en debattartikel i DI där Hans Blix, före detta generaldirektör för IAEA bland annat, för fram synpunkten att: ”Om mänsklighetens framtid står på spel – vilket även jag tror att den gör – är det självklart rätt att acceptera nu tillgängliga och verksamma räddningsmetoder även om de skulle kosta lite mer. Det gäller även kärnkraften.”
Han anser vidare att resonemanget om kärnkraftens höga kostnader är skev och att någon nationalekonom borde räkna ut samhällets totala kostnader för olika metoder att producera el och då även räkna med kostnader för exempelvis avfallshantering men även skatter och elcertifikat.

I samtalet i P1 håller Carl Berglöf med om att alla koldioxidsnåla verktyg som finns, behövs på en global nivå om vi över huvud taget ska ha en chans att klara klimatmålen, och då ingår kärnkraft. Lars J Nilsson säger att vi inte behöver kärnkraft i Sverige för att klara nollutsläpp till 2045. Det håller Carl Berglöf med om men frågar till vilken kostnad och hur det skulle påverka vårt samhälle i stort och vårt beroende av resurser i andra länder.

Carl Berglöf hänvisar även till det analysunderlag som NEPP (North European Energy Power Perspectives) tagit fram på uppdrag av Energiföretagen Sverige, och som ska ligga till grund för den Färdplan för fossilfri el som tas fram inom ramen för Fossilfritt Sverige.

Det är en analys av scenarier med kraftigt ökad elanvändning för att ta reda på hur vi ska kunna producera och distribuera den ökade mängd fossilfri el som efterfrågas i framtiden, hur leveranssäkerhet och effekttillgänglighet kan säkras på kort och lång sikt och hur stora systemkostnaderna är för detta. Tre fossilfria produktionsscenarier har tagits fram som alla kan möta den stora efterfrågan; förnybart centraliserad, förnybart decentraliserad och förnybart med livstidsförlängd kärnkraft.

Det Carl Berglöf framhåller från rapporten är att scenariot där kärnkraften finns kvar till 2045 är det som innebär lägst kostnader och även lägst utsläpp. Hans J Nilsson håller med om att det säkerligen är så men att kostnaderna för ny kärnkraft efter 2045 är något helt annat. Han tycker vi ska ha målsättningen att klara oss på den enorma mängd förnybar energi som finns, bara vi utvecklar teknik för det. Carl Berglöf å sin sida tycker att det vore dumt att chansa på att eventuellt klara sig med tekniker som ännu inte finns för att klara vår försörjningstrygghet i framtiden.  

– Det är lite av ett lyxproblem vi har här i Sverige att vi på något sätt ska kunna välja. Det här är ju en ofantligt stor utmaning och vi kommer verkligen att behöva alla verktyg vi har, avslutar Carl Berglöf.

Lyssna på inslaget från P1 här

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se