Elektrifiering – så klarar vi omställningen till ett fossilfritt samhälle

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

ALMEDALEN – Liksom övriga av Energiföretagen Sverige seminarier var seminariet ”Elektrifiering – så klarar vi omställningen till ett fossilfritt samhälle” populärt. Deltagarna fick en snabbgenomgång av det nya analysunderlaget för att ta fram Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle. Därefter följde diskussioner och reflektioner på det faktum att rapporten dels visar att elanvändningen ökar kraftigt, dels att den ökade efterfrågan på el kan mötas med samtliga tre produktionsscenarier i rapporten.

Per Holm inledde med att i rekordfart presentera underlagsrapporten framtagen av NEPP – en sammanfattning av 87 sidor på 10 minuter. Den visar att elanvändningen ökar kraftigt i och med samhällets omställning till fossilfrihet. I rapporten presenteras också tre fossilfria produktionsscenarier som alla kan möta den stora efterfrågan; förnybart centraliserad, förnybart decentraliserad och förnybart med livstidsförlängd kärnkraft.

Systemperspektiv och tillgång till konkurrenskraftig el viktigast för industrin

Den första panelen med Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, Mårten Levenstam, produktstrategichef på Volvo Cars, Catharina Naucler, R&D manager på Fortum, Kristina Östman, energisakkunnig på Naturskyddsföreningen och Magnus Hall, koncernchef på Vattenfall, var alla positiva till att målet om ett fossilfritt Sverige kan nås.

Jan-Olof Jacke inledde med att understryka att hela systemperspektivet måste finnas med, det handlar om att i rätt millisekund, ge rätt effekt på rätt plats.

– Det är oerhört viktigt för många industrier att de kan lita på leveransen. Svenskt näringsliv tittar också på utvecklingen framåt och våra beräkningar visar att elanvändningen kan bli ännu högre. Jag vill hellre se att det finns lite marginal, än inte. Och jag vill se handling. Våra medlemmars investeringshorisonter är så långa, så det går inte att bara vänta och se. En god eltillgång är en konkurrensfördel för svensk industri – vi vill att det ska fortsätta, underströk Jan-Olof Jacke.

Mårten Levenstam konstaterade att Volvo först och främst är intresserade av att kunna fortsätta att bygga bilar i Sverige med en tillförlitlig elförsörjning. Å andra sidan var han inte särskilt orolig, han litar på att energibranschen fixar det ”ni verkar ju superkompetenta”. Han efterfrågade även systemtänk kring alla bilbatterier och hur de kan bidra till elnätet.  

Naturskyddsföreningen vill se mer energieffektivisering

– Jag är glad att ni gjort rapporten och att arbetet för fossilfrihet pågår i alla branscher. Elsystemet är en stor förutsättning för att göra det möjligt. Men behöver behovet bli så pass stort? Fortsatt ökande inrikestransporter kanske inte behöver bli så stora och det borde gå att effektivisera mer i alla sektorer, att öka efterfrågeflexibiliteten till exempel, sa Naturskyddsföreningens Kristina Östman.

– Det finns många utmaningar, vad ska vi börja med först, frågade moderatorn Anja Alemdar, enhetschef på Energiföretagen Sverige, de två branschföreträdarna i panelen.

– Vi måste sätta full fart i elnäten, svarade Magnus Hall utan att tveka. Jag tycker att scenarierna är realistiska och det är bra att det finns ett scenario med livstidsförlängd kärnkraft. Som underlag för en diskussion om hur ska vi få till det är den här rapporten jättebra. Det jag saknar är en investeringsanalys, för vi kommer inte att kunna göra det här om vi inte ser affärsmöjligheter.

Catarina Naucler betonade att den största utmaningen med den kraftigt ökade elanvändningen blir robustheten i elsystemet. Det är är viktigt att inte politiken stänger några dörrar som hindrar branschens möjlighet att hjälpa industrin och övriga samhällssektorer att bli fossilfria.

– Det är angeläget med kortare tillståndsprocesser för att lösa frågan på kort sikt. Det kommer också att behövas stora satsningar på forskning och innovationer, sa Catarina Naucler.

Energiöverenskommelsen behöver vidareutvecklas

Nästa panel bestod av seminarievärdarna Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige och Pernilla Winnhed vd för Energiföretagen Sverige, samt Moderaternas energipolitiska talesperson Lars Hjälmered. Både Svante Axelsson och Pernilla Winnhed framhöll hur viktigt det är att hålla fast vid Energiöverenskommelsen – men också att jobba vidare och utveckla den.

– Självklart måste energibranschen anstränga sig för att möta den ökade elanvändningen. Samtidigt kan vi inte bortse från att ökningen motsvarar 1,5 gånger Danmarks hela årliga elanvändning. Det här gör inte energibranschen själv, det krävs samverkan med många andra. Vi har inte alla svar, långtifrån, så vi behöver börja med att identifiera vilka kärnområden vi måste ta oss an, oavsett scenario, konstaterade Pernilla Winnhed.

– Jag tycker att vi har fått ett spännande diskussionsunderlag för processen framåt. Det är skönt att få lugn och sans i energidebatten. Det gör det möjligt att fokusera på exempelvis näten, inte bara en diskussion om produktionsslag. Rapporten visar ju att 75 procent måste göras oberoende av produktionsslag, sa Svante Axelsson.

Lars Hjälmered M var också positiv till analysrapporten:

– Det är hoppfullt att forskarna visar att det går att öka produktionen kraftfullt för att möta den ökade elanvändningen på ett hållbart sätt. Flera scenarier pekar på vattenkraftens betydelse och jag ser att det som sker redan idag på området kommer att vara helt avgörande om den antagna produktionen ska finnas i mixen framåt. Systemkostnaden är också ett intressant perspektiv. Elkostnaden och tillgång till el är viktig för hushållen men också för näringslivets villkor att konkurrera med hela världen, underströk han.

– Jag tror det kommer bli prövande. Vi behöver se till att skapa förutsättningar för kapital och marknadsförutsättningar till exempel. Men samtal stundar om hörnet där vi kan klara av en del av frågorna. Om vi inleder fortsatt diskussioner framåt i genomförandegruppen är kraftvärmen given. Jag tror också att elnät och nätregleringen behöver tas in, fortsatte Lars Hjälmered.

Fler uppmanas bidra i färdplansarbetet

Avslutningsvis bjöd Pernilla Winnhed och Svante Axelsson in alla närvarande, och andra som är intresserade av att bidra till Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle, till ett remisseminarium. Det genomförs på förmiddagen fredagen den 30 augusti. Exakt tid och plats är inte helt klart ännu, men alla uppmanades att boka datumet redan nu.

Vill du bidra till färdplanen? Då kan du kontakta projektledaren Per Holm (se kontaktuppgifter nedan).

Här kan du läsa hela rapporten, "Energiföretagens Färdplan fossilfri el – analysunderlag" (uppdat 190802).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy
Enhet: Politics and Communications
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se