Energibranschen kan locka fler med ökad inkludering

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

ALMEDALEN - Arena Energi rivstartade måndag morgon och ett imponerade antal gäster kom för att lyssna på hur vi kan göra fler branscher mer inkluderande, jämställda och diversifierade. Anja Alemdar ledde samtalet som samlade representanter från energi- respektive byggbranschen, skolan och politiken. Och alla var överens. Inkluderingsarbetet måste börja tidigt och omfatta så väl skola och föräldrar, som politik och näringsliv.

Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet, berättade om läget för branscherna bygg och energi, vad gäller de parametrar som ger ett så kallat ”attraktiv arbetsgivar-index”. För energibranschen är det mesta bra, eller mycket bra till och med; vi har små arbetsgrupper, låg sjukfrånvaro, hanterbara avgångar och är jämställda utifrån de förutsättningar som finns. Men vi måste jobba vidare på att ha ännu fler jämställda arbetsgrupper.

- Vi arbetar i en både samhällsviktig och spännande bransch, med bra villkor och hög trivsel - det visar inte minst det faktum att många av oss som börjar i energibranschen också blir kvar. Men vi är för dåliga på att berätta om allt det bra, kommenterade Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen.

Enligt Tina Ekström har byggbranschen en hemläxa att göra framför allt vad gäller lika möjlighet att nå chefsposition och en mer jämlik representation på ledningsnivå eftersom det är en av nycklarna till att också nå ökad jämlikhet i övriga delar av organisationen.

Jeanet Corvinius, styrelseledamot Byggcheferna, lyfte att även om vi ska betona det positiva så är det också viktigt att adressera de problem som faktiskt finns inom byggbranschen, vilket man bland annat gjort med kampanjen ”Stoppa machokulturen”.

Charlotte Nordenankar, studie- och yrkesvägledare, höll med och betonade vikten av att arbeta med genusfrågor och diskutera könsstereotypa yrken och allas valmöjlighet tidigt, kanske redan på förskolan. Ola Månsson, vd Installatörsföretagen, höll med om att detta är en nyckel och att frågan måste adresseras av såväl föräldrar och skola, som näringsliv, så att praktiska och tekniska yrken framstår som spännande även för unga tjejer.

Saira Alladin, regionchef på Sweco, kunde intyga att det var just detta som avgjorde hennes yrkesbana. Hade det inte varit för Vattenfalls sommarkurs, som dessutom gav femtio kronor om dagen under två veckor, hade hon kanske arbetat som frisör idag.

Panelens politiker, Tomas Kronståhl, utbildningsutskottet (S) och Stefan Nypelius, ordförande barn och utbildningsnämnden (C) höll med samtliga om vikten att skapa rätt förutsättningar tidigt och att erbjuda relevanta utbildningar, men också att företagen måste göra sitt och att ett nära samarbete med näringslivet blir allt viktigare för att kunna tillgodose samhällets behov av rätt kompetens.

Uniper är ett företag i energibranschen som jobbar mycket aktivt med jämställdhet och mångfald. En av anledningarna är att vd Johan Svenningsson brinner för frågan.

- För mig handlar det om medmänsklighet, och om att alla människor har lika värde och också ska ges samma möjligheter. Men jag tror också det är avgörande för företagets överlevnad att vi tar vara på allas kompetens. För oss är frågan en av våra absolut viktigaste strategiska frågor. Antalet kvinnliga chefer i energibranschen har ökar från 16 till 22 procent de senaste 12 åren. Det kan tyckas lite men det går åt rätt håll och vi måste ha uthållighet och fortsätta jobba med frågan.