Mer vägledning och helhetssyn behövs i nationella planen för omprövning av vattenkraft

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige har idag lämnat sitt remissvar på förslaget till nationell plan för omprövning av vattenkraft (Dnr 99-2019). Energiföretagen framför bland annat att myndigheterna uttrycker sig otydligt kring riktvärdet 1,5 TWh, att de kraftigt underskattar målkonflikten mellan vattenkraft och Natura 2000-områden, samt att det fortfarande finns för många frågetecken kring genomförandeprocessen.

Energiföretagen framhåller i sitt remissvar att samverkansprocessen ledd av Havs- och vattenmyndigheten, Svenska kraftnät och Energimyndigheten under framtagandet av den nationella planen varit bra.

- Den nationella planen är det viktigaste instrumentet för att landa i åtgärder som ger stor ekologisk effekt till en rimlig energisystemkostnad. Genomförandeprocessen är mycket utmanande och utan en tydlig plan så kommer vi att köra fast direkt. Branschen står bakom den nya lagstiftningen och bör nu fokusera på att tillsammans med myndigheterna göra verkställandet av den så smidig som möjlig.

Läs hela remissvaret (två filer).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se