Nya intäktsramarna slår hårt mot elnäten

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Avkastningen minskar med 63 procent. Det står klart sedan de första beskeden om nya intäktsramar för elnäten kommit från Energimarknadsinspektionen, Ei. Elnätsföretagen tvingas nu minska sina investeringar till ett minimum, samtidigt som Sverige ska ställa om energisystemet och ha fortsatt tillväxt.

Ei har fattat de första besluten om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2020 – 2023. Den så kallade kalkylräntan som reglerar storleken på avkastningen har sänkts från nuvarande nivå på 5,85 procent till 2,16, en minskning med 63 procent.

Besluten baseras på det nya regelverk som regeringen har beslutat om. Detta nya regelverk har vid upprepade tillfällen ifrågasatts av Energiföretagen Sverige som representerar de allra flesta av Sveriges elnätsföretag.

– Sverige står inför stora investeringar i elnäten, för att rusta upp näten och för att klara de nya behov som ställs på dem. Väderförändringar och energiomställningen ställer nya krav på robusthet och att kunna hantera mer el från förnybara energikällor och laddinfrastruktur. Samtidigt behöver vi skapa ett mer flexibelt energisystem och elnät för att hantera den lokala effektbristen, säger Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen.

Ökad elanvändning för fossilfritt 2045

Elnäten är också en viktig del i Sveriges mål att bli fossilfritt till år 2045. En forskningsrapport nyligen genomförd av NEPP förutspår en kraftig ökning av elanvändningen om Sverige ska bli fossilfritt inom utsatt tid. Från dagens 130–140 TWh per år till cirka 190 TWh år 2045.

Den stora ökningen beror framför allt på transportsektorns och industrins färdplaner för att ersätta fossila bränslen med fossilfri el, samt etablering av elintensiv verksamhet, exempelvis datahallar.

Nu väntas investeringarna i elnät minska till ett minimum, vilket reducerar möjligheterna att tillhandahålla det elnät som behövs för de framtida utmaningarna kopplade till ökad tillväxt och minskade utsläpp. Förutom minskade ramar har Sverige också fått kritik från EU-kommissionen om förslaget ur rättslig synvinkel.

Värna långsiktigheten

– Kortsiktigt ger de nya besluten minskade avgifter för kunderna men långsiktigt riskerar vi vår viktigaste infrastruktur. Vi är oroliga att vi på sikt hamnar i samma situation som landets järnvägar, säger Pernilla Winnhed och slutsummerar:

– Den nya förordningen med sänkt kalkylränta ligger inte rätt i tiden med tanke på de utmaningar och förnyelsebehov som branschen står inför. Målet måste nu vara att få till en reglering som kombinerar både rimliga avgifter för kunderna och skäliga investeringsvillkor för elnätsföretagen, och som rimmar med lagar och förordningar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se