Stor vilja att hitta lösningar på kapacitetsutmaningen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Under tisdagen samlades nära hundra personer på Münchenbryggeriet i Stockholm för ett andra möte inom initiativet ”Samling för nätkapacitet”. Vid mötet deltog representanter från energibransch, näringsliv, myndigheter, regioner och kommuner för att tillsammans diskutera möjliga lösningar på de utmaningar vi ser runt om i Sverige med flaskhalsar i elnätet och som en konsekvens lokal elbrist.

Samling för nätkapacitet är initierat av Energiföretagen Sverige och består av tre dialogmöten under 2019 med målet att vid sista mötet kunna presentera skarpa åtgärdsförslag som ska överlämnas till energiminister Anders Ygeman den 7 oktober.

- Att så många olika aktörer är beredda att investera både tid och kraft för att diskutera möjliga lösningar på kapacitetsutmaningen ser jag som ett bevis på att frågan inte bara är enormt viktig utan också akut, säger Sara Emanuelsson som projektleder initiativet hos Energiföretagen. Tisdagens arbete resulterade i många kloka idéer och jag är säker på att vi kommer att ha en gedigen lista med förslag att presentera för Anders Ygeman efter sommaren.

Problemet med trånga elnät har fått mycket uppmärksamhet på sistone, inte minst i media. Utmaningarna gäller framför allt Stockholm, Västerås och Malmö och omkringliggande städer, men det är ett växande problem och ytterligare regioner är på gränsen till kapacitetsbrist.

Vad är kapacitetsbrist?
Kapacitetsbristen är lokala nätrelaterade problem att få fram tillräckligt med el eller ansluta elproduktion. Det ska skiljas från effektbrist som ligger på nationell nivå och handlar om att inte ha tillräcklig produktionskapacitet. Begreppet elbrist kan syfta på båda dessa.

Missade du första mötet den 24 april?
Här kan du se hela seminariet på Youtube
Här kan du läsa mer och även se presentationerna från dagen. https://www.energiforetagen.se/medlemsnyheter/2019/april/samling-for-natkapacitet-samlade-stort-natverk/

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se