Inför EU-valet: Viktigast att skärpa klimatmålen enligt Parisavtalet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Anpassa EU:s klimatmål i enlighet med Parisöverenskommelsen. Och som en konsekvens; skärp EU:s utsläppshandelssystem, utveckla elnäten och stötta åtgärder för både systemflexibilitet och tydliga prissignaler till kunden. Det är några av de frågor EU-parlamentet måste jobba med under nästa mandatperiod enligt Energiföretagen Sverige. Man hoppas också att svenska parlamentariker ska söka sig till de tunga utskotten där energi- och klimatfrågorna hanteras.

Den 26 maj sker val till Europaparlamentet i Sverige. Inför valet har Energiföretagen tagit fram en agenda med de viktigaste åtgärderna inom klimat- och energiområdet kommande mandatperiod (2019-2025). Sara Emanuelsson är EU-samordnare hos Energiföretagen:

- Den tydligaste ”vita fläcken” på EU-kartan är att dagens klimatmål inte är anpassat till Parisöverenskommelsen. Kommissionens vision är att EU ska vara klimatneutralt 2050, vilket innebär att klimatmålen för 2030, 2040 och 2050 nu måste uppdateras. De åtgärder vi ser som prioriterade är en skärpning av utsläppshandelssystemet kompletterat med energiskatter med koldioxidkomponent, att elnät och annan energiinfrastruktur utvecklas, att tjänster för systemflexibilitet främjas och att vi får tydliga prissignaler till kund.

Energiföretagen har genomfört möten med partiernas toppkandidater. Dels för att förmedla Energiföretagens syn på EU:s klimat- och energipolitik, dels för att uppmana kandidaterna att prioritera energi- och klimatutskotten ITRE och ENVI, när de så småningom ska anmäla intresse för vilka utskott de vill sitta i.

- Tyvärr missar många svenska EU-parlamentariker att sikta in sig på de tunga, lagstiftande utskotten där de verkligen kan påverka, säger Daniel Wennick, chef för Energiföretagens Brysselkontor. I just klimat- och energifrågor har EU mycket att säga till om och vi vill självklart att så många svenska parlamentariker som möjligt ska arbeta med dessa frågor.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se