Energiföretagen välkomnar riksdagsbeslut om leveranssäkerhetsmål

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning till regeringen, om att ta fram ett leveranssäkerhetsmål för Sveriges elförsörjning. Målet ska beakta hela samhällets behov och utgå från elförsörjningens betydelse för Sveriges konkurrenskraft som industrination.

Tillkännagivandet gjordes i samband med att riksdagen behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2018 om elmarknadsfrågor. Riksdagen röstade då ja till en gemensam reservation om att införa ett leveranssäkerhetsmål från L, M, KD och SD.

Anton Steen, samhällspolitiskt ansvarig hos Energiföretagen:

- Energiföretagen har under många år arbetat för att det bör införas ett leveranssäkerhetsmål. Med ett leveranssäkerhetsmål i grunden blir det lättare för den systemansvariga aktören, Svk, att bestämma storleken på de reserver som behövs på elmarknaden och det blir tydligare för marknadens aktörer vilka investeringar som behövs på lång sikt.

Läs om vad Energiföretagen tycker i frågan.