Slopad schablonavräkning för kunder med timmätningsavtal

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Regeringen vill öka kundernas potential i flexibel elanvändning. Därför slopas elnätsföretagens möjlighet till månadsvis avräkning för kunder med timätningsavtal från och med den 1 januari nästa år.

Sommaren 2018 gjordes en ändring i mätförordningen som innebär att elnätsföretagens möjlighet att månadsvis rapportera samlade timmätvärden ska upphöra från den 1 januari 2020. Orsaken är regeringens ambition att minska barriärerna för ökad efterfrågeflexibilitet.

Bara för timmätningsavtal

När ändringen publicerades 2018 kunde den tolkas som att den gällde alla timmätta kunder. Men det har nu visat sig att regeringens avsikt var att ta bort schablonavräkningen bara för de kunder som har timmätningsavtal med sitt elhandelsföretag, alltså inte för alla timmätta kunder.

Därför har regeringen beslutat om ytterligare en förordningsändring som tydliggör detta. Det innebär att vid kommande årsskifte upphävs 17 § i mätförordningen i enlighet med tidigare beslut, samtidigt som också 6 c § och 16 § i förordningen ändras. Ändringarna framgår under respektive paragraf i förordningen.

Energiföretagen stöttar

– Energiföretagen ser positivt på åtgärder som ökar förutsättningarna för efterfrågeflexibilitet. För elhandelsföretagen innebär dygnsvis timavräkning av kunder med timmätningsavtal en minskad kreditrisk och därmed större motiv för att marknadsföra timmätningsavtalen, säger Catherine Lillo, ansvarig för slutkundsmarknad el hos Energiföretagen Sverige.

Dessutom anser Energiföretagen att för att nyttorna ska överstiga kostnaderna för kunderna, bör en slopad schablonavräkning för alla timmätta kunder vänta till dess att elnätsföretagens gamla mätsystem är ersatta av nyare mätsystem. I praktiken innebär det senast år 2025 när de nya funktionella kraven på elmätare senast ska införas.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se