Titta på webben: Innovativ Energilunch

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Fyra snabba föredrag hos Energiföretagen Sverige gav deltagarna en bra bild av innovationsklimatet inom energiområdet i Sverige. Helt klart innebär digitaliseringen en öppning för innovationer, där flexibilitet och samarbete är andra värdefulla inslag i utvecklingen på innovationsområdet.

Först ut på Energilunchen var modererande Markus Wråke från Energiforsk. Det går fortare nu, vilket kräver mera innovationer. Paradoxalt nog är satsningarna inom energiområdet bland de allra lägsta inom OECD, bara 4 procent av de offentligt finansierade satsningarna, vilket är en bråkdel jämfört med till exempel vad som satsas på försvaret. Det blir lite bakvänt eftersom energin är en möjliggörare för mycket annat. Markus Wråke ser förändringar:

– Mycket händer just nu samtidigt, marknaden och energilandskapet ändras runtomkring oss. Från att ha tittat inåt har energisektorn fått ett mycket mer extrovert perspektiv. Energi kan hjälpa andra sektorer att ställa om. Det blir mycket roligare att arbeta så, sa han och fortsatte med att berätta att flexibilitet och effekt ingår i många av Energiforsks projekt.

Överbrygga ”Dödens dal”

Thomas Sundén från Sustainable Innovation berättade om det egna företagets roll som sist i kedjan av forskning och innovation genom att vara den som just för ut resultatet på marknaden. Det handlar om att överbrygga den ”dödens dal” som uppstår mellan idé och marknad. Han beskrev processen som en innovationsplattform som har lett till att ett 40-tal innovationer kommit ut.

Sustainable Innovation tar utmaningar från näringslivet och knyter ihop dem med innovatörer. Där tillhandahåller företaget också nätverk som en språngbräda ut på marknaden, som numera också kan leda ut internationellt. Hela tiden handlar det om att samarbeta i olika stadier. Thomas Sundén tog också upp utmaningen med trånga elnät i Sverige som en möjlighet att föda en helt ny bransch, där vi måste tänka om och agera mer lokalt för att lösa problemen.

Fjärde industriella revolutionen

Professor Lina Bertling Tjernberg från KTH (bilden ovan) talade om elkraftsystem och elektrifiering för ett hållbart samhälle. Vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen som drivs av en ökad automatisering. Elektrifieringen sker nu och vi har tillgång till helt nya data i digitaliseringens tidevarv. Ett spännande faktum är också att energi- och transportsektorn möts. Hon betonade att vi bara kan uppnå framgångar om vi arbetar tillsammans och hållbart:

– Digitaliseringen förändrar och den cirkulära ekonomin är viktig, som får oss att tänka på hur saker ska användas i nästa varv. Så har vi inte tänkt förut, att använda resurser smartare. Samordningen blir också viktig, vi måste jobba ihop på ett sätt som vi inte gjort tidigare, sa Lina Bertling Tjernberg. Hon gick bland annat in på hur elbilarna kan användas även för lagring av el i energisystemet och därmed minska behovet av förstärkning av elnätet och bidra till lägre förluster.

Delad nytta – delad vinst

Sist ut var Björn Berg från Ngenic, som arbetar med smarta energitjänster och digitalisering av energibranschen. Han gav en bild av utvecklingen när han berättade att Ngenic samlar in över tio miljoner datapunkter om dagen. Om dagens linjära modell över elförsörjningen från kraftverk till kund kompletteras med nya inslag som solceller, elfordon och batterilagring och allt styrs med en ”Flexibility Engine” så optimeras energianvändningen mycket bättre. Den nya modellen involverar samarbeten mellan många aktörer, som totalt sett skapar samhällsnytta.

Detta samarbete innebär inte att alla måste äga allting. Energisystemet är den ultimata delningsekonomin, där till exempel den som har bäst tak utnyttjar det för solceller. Det måste vara enkla, klara regler och enkla affärsmodeller. Kunderna behöver också ett ombud för att kunna dra nytta av möjligheterna utan att behöva anstränga sig, det ombudet är aggregatorn sa Björn Berg och konstaterade att delad nytta ger delad vinst.

I en avslutande panel med de fyra talarna ställdes frågor som besvarades mycket på temat att samplanering och samarbeten behövs. Utvecklingen går snabbt nu, något som vi behöver ta höjd för, och ändringar i regelverk och marknadsmodeller kan bli nödvändiga. Vi påverkas också mycket av vad som sker i omvärlden som öppnar för oss i Sverige att hitta nya affärer med våra grannländer.

Film och presentationer

Se Energilunchen här i efterhand (OBS dålig ljudkvalitet de första 13 minuterna).

Bilder från föredragen:
Markus Wråke, Energiforsk
Thomas Sundén; Sustainable Innovation
Lina Bertling Tjernberg, KTH
Björn Berg, Ngenic

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se