Power to X - Välkommen på semiarium med WEC och Fossilfritt Sverige

Välkommen på WEC:s vårseminarium, Power to X – klimatets globala räddare? Välkommen till ett spännande arrangemang om nya lösningar på klimatutmaningen av World Energy Council Sverige och Fossilfritt Sverige.

Datum: 28 Mars
Tid: 13.00-16.30
Plats: World Trade Center, Stockholm
Anmäl dig här!

Kan världen ställa om till klimatneutrala lösningar med hjälp av bränslen skapade av förnybar el? El och biobränslen är på snabb frammarsch, men för en global transformation krävs flera olika lösningar. Förnybar el driver ner marginalpriset för el vilket möjliggör för nya sätt att använda elen. Ett exempel är Power to X som innebär framställning av klimatneutrala bränslen i stor skala med hjälp av förnybar el, vatten och koldioxid.

På seminariet får vi höra om hur tyska aktörer undersökt möjligheten för Power to X som en ny global handelsvara som kan lösa klimatutmaningarna inom flera olika sektorer och hur. Vi får också höra om utvecklingen i Sverige, den forskning som bedrivs på området och potentiella användares syn på vad som krävs för att detta ska bli en del av de framtida klimat-lösningarna i deras sektorer.

Seminariet hålls delvis på engelska.

Medverkar gör:

  • Christoph Menzel, WEC Tyskland
  • Selma Brynolf, Chalmers
  • Sven Hermansson, Södra
  • Johan Westin Vattenfall
  • Åsa Pettersson, Scania
  • Mats Lundberg, Sandvik
  • Maria Fiskerud, RISE Fossilfria Transporter
  • Eric van Gysel, Swedgas
  • Malin Strand, Fossilfritt Sverige
  • Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv och ordförande i World Energy Council Sverige

Anmäl dig här!