Elavbrotten på grund av grävning ökar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Detaljer från statistiken visar att allt fler elavbrott beror på någon form av åverkan – särskilt skador från grävning. Ett av skälen till detta är den pågående utbyggnaden av fibernät. Sedan 2008 har antalet avbrottsminuter till följd av grävning mer än tredubblats. Energiföretagen vill slå ett slag för Ledningskollen.

Färsk så kallad drifthändelsestatistik (DARWin) från Energiföretagen Sverige visar att antalet avbrottsminuter på grund av grävskador (eller åverkan som även omfattar trädfällning, djur, trafik och sabotage) ökar kontinuerligt. Mellan åren 2010 och 2018 ökade antalet avbrottsminuter hos en genomsnittlig svensk elkund från cirka 2,5 till drygt 8 minuter av denna orsak.

– Den stora fiberutbyggnaden är en bidragande orsak till att statistiken ser ut som den gör. Ett bra sätt att skaffa sig bättre koll på det som ligger nedgrävt är att använda sig av Ledningskollen, säger Matz Tapper som är ansvarig för elnätsteknik och säkerhet hos Energiföretagen Sverige.

Ledningskollen har kollen

Ledningskollen startades 2007 av Post- och Telestyrelsen (PTS) och omfattar från och med 2010 hela Sverige. Ledningskollen drivs av PTS och finansieras även av Svenska kraftnät och Trafikverket.

Ledningskollen är en gratis webbtjänst där över tusen ledningsägare delar med sig av information som kan användas för att till exempel få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns, skydda ledningar mot avgrävningar, samt förenkla och samordna grävarbeten.

Besök Ledningskollens webbplats här

Läs mer fakta om Ledningskollen här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se