Energiföretagen välkomnar regeringens förslag för ökade elnätsinvesteringar

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Elanvändningen förväntas öka med 1,5 gånger Danmarks nuvarande elanvändning till 2045, vilket kommer att ställa stora krav på elnätens utveckling och robusthet. Energiföretagen Sverige ser därför positivt på att regeringen idag presenterat att elnätsföretagen, trots tidigare besked, ska få använda de outnyttjade intäkterna från 2012-2015 för investeringar.

Elnätsbranschen genomför årligen investeringar i mångmiljardklassen för att säkra att elen når fram till våra hem, företag och livsnödvändiga samhällsinstitutioner varje dag, varje sekund, året runt. Dessa investeringar kommer att behöva öka kraftigt under kommande decennier för att Sverige ska kunna fortsätta att växa och klara klimatomställningen genom elektrifierade transporter och industri. Elanvändningen förväntas öka med 1,5 gånger Danmarks nuvarande elanvändning till 2045, vilket kommer att ställa stora krav på elnätens utveckling och robusthet. 

Energiföretagen Sverige ser därför positivt på att regeringen idag presenterat att elnätsföretagen, trots tidigare besked, ska få använda de outnyttjade intäkterna från 2012-2015 som branschen har rätt till, för investeringar

- Jag ser positivt på det förslag regeringen presenterat för hur branschen ska få använda tidigare outnyttjade intäkter för investeringar. Jag ser samtidigt fram emot fortsatta samtal kring elnätsföretagens långsiktiga förutsättningar för att möjliggöra ett klimatneutralt, växande samhälle, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

Med hjälp av underintäkterna kan elnätsbranschen upprätthålla investeringar under kommande år. Energiföretagen betonar samtidigt att den reglering regeringen infört från och med 2020, och som styr elnätsföretagens möjliga intäkter, är alldeles för stram för att möjliggöra de investeringar som krävs för att klara regeringens mål för omställning och tillväxt. Här välkomnar Energiföretagen regeringens besked om en fortsatt dialog om en förändrad reglering, som balanserar en rimlig prisutveckling för kunderna med samhällets behov av trygga elleveranser, även i framtiden.

Energiföretagen välkomnar även att Ellevio och E.ON möjliggör lokala lösningar på den akuta kapacitetsbristen i Stockholm respektive Skåne i väntan på att statliga Svenska Kraftnät ska förstärka stamnätet. Samtidigt behöver kapacitetsbristen hanteras långsiktigt så att liknande situationer undviks i andra delar av landet. Energiföretagen ser därför positivt på det uppdrag Energimarknadsinspektionen har fått att se över ansvarsfrågan vid kapacitetsbrist som idag är oklar.

Till regeringens nyhet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anja Alemdar

Anja Alemdar

Enhetschef
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 42
E-post: anja.alemdar@energiforetagen.se