Elproduktionen år 2018 – statistiken nu utlagd

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige kan nu presentera statistik över elproduktionen för år 2018. Den återges i bild och siffror med de viktigaste diagrammen och tabellerna. Välkommen att läsa på Energiföretagens webbplats.

Nu finns fakta om elproduktionen 2018 på Energiföretagens webbplats i form av en power point med diagram och en Excel-fil med tabeller

År 2018 blir ett mellanår mellan den tidigare sammanställningen ”Energiåret” och en ny presentation av årsstatistik, som börjar med redovisning av 2019 års statistik. Den nya redovisningen startar år 2020.

Notervärda fakta från 2018

Från 2018 års elproduktion kan nämnas:

  • Kärnkraften blev största elproduktionskälla med 65,8 TWh av totalt producerade 158,9 TWh i Sverige (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar).
  • Vattenkraften hade ett mellanår med 61 TWh, jämfört med genomsnittliga 65 TWh.
  • Vindkraften sjönk med 1 TWh från år 2017 till 16,6 TWh.
  • Vindkraften var samtidigt den elproduktionskälla som ökade sin installerade effekt mest, med 715 MW till 7 406 MW (Megawatt = tusen kilowatt).
  • Lule älv är största elproducerande vattendrag med 14,7 TWh, nästan lika mycket som Ume älv och Indalsälven som var nr två och tre i storlek.
  • Den största effekten, 27 354 MW (mått på elanvändningen), mättes timmen mellan kl 7 och 8 den 28 februari.
  • Finland blev det land Sverige exporterade mest el till, hela 14, 4 TWh. Det svenska exportöverskottet blev 17,2 TWh, en hög siffra historiskt sett.

Här finns Energiåret på Energiföretagens webbplats

Nicole Burstein är ansvarig hos Energiföretagen för elproduktionsstatistiken. Hon välkomnar frågor om elproduktionen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Nicole Burstein

Nicole Burstein

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 34
E-post: nicole.burstein@energiforetagen.se