Regeringens aviserade avfallsförbränningsskatt utan miljöeffekt

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Inför morgondagens överlämning av budgetpropositionen för 2020 har regeringen presenterat inriktningen på den avfallsförbränningsskatt som aviserades i januariavtalet mellan socialdemokraterna, miljöpartiet, centerpartiet och liberalerna. Samma skatt som förkastats av de flesta remissinstanser, då den anses verkningslös.

När nu regeringen och dess samarbetspartier lägger fram ett nytt förslag på avfallsskatt är det ytterst beklagligt att de lägger skatten i sista ledet. Det vill säga beskattar energiåtervinning av det restavfall som blir över, efter att avfallet passerat alla tidigare led. Utformningen av den aviserade avfallsförbränningsskatten bidrar tyvärr på intet sätt till de uttalade miljö- och klimatmålen.

Utifrån den presenterade skatteutformningen konstaterar vi att effekten i praktiken kommer att bli fiskal och ytterligare undergräver fjärrvärmens och kraftvärmens konkurrenskraft, i strid med den uttalade energipolitiska inriktningen. Skatten blir därmed knappast ”grön” utan innebär ytterligare ett slag mot kraftvärmen som redan drabbats av den chockhöjda kraftvärmebeskattningen från den 1 augusti.

Det är mycket beklagligt att regeringen över huvud taget går vidare med genomförandet av en avfallsförbränningsskatt. Att beskatta avfallsförbränning (energiåtervinning av restavfall) har redan prövats, men då skatten visade sig inte ha avsedd effekt togs den bort 2010. När det nuvarande förslaget gick ut på remiss förkastades det av merparten av remissinstanserna som till exempel Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Skatteverket och Konkurrensverket.  

För att få någon effekt på avfallsmängderna, vilket ju är syftet, duger det inte att lägga en skatt i sista ledet. För verklig effekt måste man beskatta tidigare led. Det skulle till exempel kunna vara utfasning av onödiga plastprodukter, högre skatter på plast som inte är återvinningsbara eller innehåller gifter. Om en stor del av den plast som skickas till materialåtervinning inte går att återvinna kommer ju inte en förbränningsskatt göra den mer återvinningsbar.

– Vi kommer noga analysera motiveringen av den föreslagna skatteutformningen och följa vilka undantag som regeringen avser med att ”viss produktion av material” ska slippa betala skatt och den närmare detaljutformningen i den kommande lagrådsremissen och propositionen. Det är mycket viktigt att alla branscher behandlas lika för att avfallet inte ska hitta alternativa vägar för att undgå skatt och för att ge lika spelregler för alla aktörer på avfallsmarknaden, säger Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Fakta om skatteförslaget

Det kommande förslaget om skatt på förbränning av avfall syftar till att på lång sikt uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering, uppfyllande av målet att Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland samt att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Förslaget innebär en avfallsförbränningsskatt införs med en skattenivå som kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022. Den stegvisa upptrappningen syftar till att ge aktörerna en omställningstid.

Undantag för farligt avfall, animaliska biprodukter, biobränsle och viss produktion av material kommer att införas.

Skatten föreslås träda ikraft 1 april 2020 och bedöms öka skatteintäkterna med 0,24 miljarder kronor för 2020.

Regeringen har aviserat att en proposition om avfallsförbränningsskatten ska presenteras den 22 oktober.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se