Statistik och kraftbalansrapport till frukost

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den 3 september arrangerade Energiföretagen ett frukostseminarium med elproduktionen i fokus. Svenska kraftnät gästade och berättade om sin kraftbalansrapport inför vintern 2019/2020.

Ett fyrtiotal morgonpigga och energiintresserade lyssnade på när Nicole Burstein, statistikansvarig hos Energiföretagen, inledde med att berätta om läget i den svenska kraftproduktionen. 2019 har i mångt och mycket varit ett normalår så här långt – till skillnad från förra året som var extremt på flera sätt på grund av den torra och varma sommaren. Däremot så går vi emot ett rekordår vad gäller nettoexporten där vi redan nu är uppe i samma exportsiffror som under hela 2018.

Energiföretagens marknadsanalytiker Magnus Thorstensson berättade om systemprisets utveckling under året och gick även igenom alla de faktorer som påverkar priset; som hydrologisk balans, bränslepriser och temperaturen, men också priset på utsläppsrätter och kronans växelkurs. Magnus betonade att även om vi ofta pratar vårflod när det gäller vattenkraften och den hydrologiska balansen så är också höstfloden en viktig faktor. Analytiker och bedömare räknar med att vattenmagasinen ska fyllas på under en regnig höst – eftersom det är normalfallet – men till exempel hösten 2006 så uteblev ”höstfloden” och vi gick in i vintern med över 20 TWh underskott i systemet, vilket är lika mycket el som massa- och pappersindustrin använder på ett år.

Från Svenska kraftnät deltog Anna Jäderström, enhetschef balansmarknad och Erik Hellström, kraftsystemanalytiker och ansvarig för kraftbalansrapporten. Kraftbalansrapporten redovisas till regeringen senast 1 juli varje år och innehåller information om läget i elförsörjningen inför kommande vinter. Kraftbalansen, berättade Erik, är enkelt uttryckt den inhemska produktionen minus den inhemska förbrukningen.

Just i år är det speciellt intressant eftersom Ringhals 2 tas ur drift i december och det dessutom råder osäkerhet kring hur mycket kraftvärme som finns tillgänglig. Vi har ny vindkraft som kommer in i systemet men tyvärr tillför den inte så mycket tillgänglig effekt under topplasttimmen; Svenska kraftnät räknar med omkring 10 procent tillgänglighet för vindkraften.

Anna Jäderström avslutade frukostseminariet med att adressera de möjliga lösningar som finns för att hantera att kraftsystemet förändras. Och det är tydligt att det inte är en enda teknik som kommer att lösa allt, utan en rad olika stödtjänster som tillsammans ska säkerställa både frekvenshållning och frekvensåterställning.


I bild från vänster: Nicole Burstein, Magnus Thorstensson, Anna Jäderström och Erik Hellström.

Nicole Bursteins presentation.
Magnus Thorstenssons presentation.
Anna Jäderström och Erik Hellströms presentation.

Ta del av Svk:s kraftbalansrapport.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se