Varför är kraftvärme så smart?

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Det pratas mycket om kraftvärme nu och det sägs att det är så smart. Men vad är kraftvärme ens? Och varför är det så smart? I en kort film kan du nu se Lina Enskog Broman förklara.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

I ett kraftvärmeverk produceras el och fjärrvärme samtidigt. Man får alltså ut två nyttigheter samtidigt, ur samma bränsle. Det gör att det är otroligt resurseffektivt.

Dessutom är bränslet som används sådant som blivit över i andra verksamheter. Biobränslet är rester från skogsavverkning, som toppar och grenar eller rester från till exempel sågverk. Avfallsbränslet är det avfall som inte gått att återvinna materialet ur. I stället för att lägga det avfallet på soptippar, alltså deponier, så som man gör i de flesta andra länder, energiåtervinner man avfallet och får ut el och fjärrvärme ur det.

Något som är viktigt ur elförsörjningssynpunkt är att den el som produceras från kraftvärme är lokal. Det vill säga att den produceras i staden där den används. Det gör att man inte blir lika beroende av att få el från annat håll via stamnätet. Just det här är väldigt aktuellt just nu eftersom vi har en situation då det råder brist på kapacitet i elnäten i flera av våra stora städer. Det gäller till exempel Stockholm och Uppsala där tillväxten är större än någon har kunnat förutse och där man inte har hunnit med att bygga ut elnätet i tillräckligt hög grad. Det gäller också i södra Sverige och speciellt i Malmötrakten.

En fördel med kraftvärmen är också att det är planerbar elproduktion. Det betyder att man inte är beroende av vädret utan kan producera som mest när det behövs som bäst. En mörk och kall vinterkväll är elbehovet stort. . Kraftvärmen kan då anpassas till att producera mycket el.

Fjärrvärmen som produceras bidrar givetvis också till att avlasta elnätet eftersom det skulle krävas väldigt mycket el för att värma upp våra hus och hem om inte så stor del av Sveriges byggnader värmdes av just fjärrvärme.

Därför är kraftvärme så smart.

Kraftvärmeforum i höst

Missa inte Energiföretagens återkommande träff Kraftvärmeforum med ett digert konferensprogram som fångar upp vad som är aktuellt just nu, och det är mycket! Här hittar du anmälningssida och program.

Se också Energiföretagens 12 förslag till förbättringar för kraftvärmens förutsättningar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Enhetschef Energisystem
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se